Filmer, podcast och annat material

Här har vi samlat material om ungas psykiska ohälsa.

Filmer:

Podcast:

För att spela upp denna podcast krävs Adobe Flash.

Studiematerial:

Så här kan du använda materialet: Studiematerial

Länkar till myndigheter, landsting och organisationer:

UMO.se 
http://www.umo.se/Att-ma-daligt/

1177.se
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/

Kunskapsguiden
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/halsoproblem/Sidor/default.aspx

Riksförbundet Attention
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/attentions-skolplattform/kunskap-kompetens-och-bemotande/

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)/ Hjärnkoll: http://www.nsph.se/hjarnkoll/

SKL:s kunskapsinsamling
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/barnochungapsykiskhalsa.230.html

Ångestskolan
http://www.angestskolan.se/

Se hela mig – när livet gör ont
https://www.youtube.com/watch?v=0-ZT-4BrbEw

Panikångest
https://www.youtube.com/watch?v=i6B4GQaRsIg

Våga lyssna
https://www.youtube.com/watch?v=sYV4lggePa8

Uppdrag psykisk hälsa
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/

Broschyr

Aktuell broschyr om Diakonins månad:

Broschyr: SKR Psykisk ohalsa
Utskriftsvänlig version: SKR Psykisk ohalsa utskrift

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page