Diagnoser

I kyrkan möter medarbetare barn och unga som inte mår så bra. En del unga mår bara tillfälligt dåligt och mår bättre efter ett samtal med någon klok vuxen. Andra unga mår kanske sämre och behöver mer professionellt hjälp. Här nedan har vi sammanställt en rad länkar inom detta område.

Diagnoser

Ätstörningar
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Vad-ar-en-atstorning1/

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Atstorningar/

Nedstämdhet och depression
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression-hos-barn-och-tonaringar/

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Nedstamdhet/

Ångest, fobier och tvångstankar
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Angest-fobier-och-tvangstankar-hos-barn/

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Angest/

Självskadebeteende
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Sjalvskadebeteende/

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Skada-sig-sjalv/

Suicidtankar
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Kriser-och-svarigheter/Sjalvmordstankar/

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Sjalvmordstankar/

Posttraumatisk stressyndrom
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Posttraumatiskt-stressyndrom-hos-barn/

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Posttraumatisk-stress/

Bipolär sjukdom
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Bipolar-sjukdom/

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Adhd
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Adhd/

http://www.umo.se/Jag/Adhd/

Aspergers syndrom
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Aspergers-syndrom/

http://www.umo.se/Jag/Aspergers-syndrom-/

http://attention-riks.se/om-oss/var-verksamhet/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page