Diakonins månad 2016 & 2017 – Ungas psykiska ohälsa

Här har vi samlat digitalt material om ungas psykiska ohälsa som både ger stöd till drabbade och vägledning till de som är engagerade i socialt arbete. Materialet uppdateras regelbundet.

barn diakoni psykisk ohälsa

Foto: Josefin Casteryd / IKON.

Förord av Björn Cedersjö – Att mötas i ögonhöjd

Häromdagen satt jag och pratade med mitt barnbarn som är mindre än en meter. Jag får en annan kontakt med henne när jag sätter mig på huk eller på marken och möter henne i ögonhöjd. Då pratar vi nära varandra, ser varandra från samma höjd. Då är det inte så att hon ser upp till mig och jag ner på henne. Det där med att se nedåt på barnen är ju så vanligt.

Jag påmindes om det när jag mötte en människa som var två decimeter längre än jag. Jag vred huvudet lite snett uppåt för att kunna möta hans blick. Och så tänkte jag att så är det ju för det mesta för ett barn, och för den vuxne som är några decimeter kortare än vad jag är.  Vi råder inte över hur långa eller korta vi är. Och för barnen är ju längden oftast en övergående fråga. Att se uppåt eller neråt kan vara en fysisk fråga. Men det kan också vara en mental fråga.

Med vilken inställning möter jag mina medmänniskor? Mentalt är det tyvärr lätt att möta varandra nedåt eller uppåt. Varför är detta viktigt? Det kristna budskapet är att varje människa är älskad av Gud. Därför ska hennes värdighet värnas och respekteras. Det är också sammanhanget för diakoni. Diakoni är socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.”

Kyrkornas medlemmar är Guds budbärare som förkunnar och praktiserar kärlek. Uppdraget är att berätta de goda nyheterna om Jesus Kristus, bygga gemenskap, tjäna medmänniskan och arbeta för en rättvis och hållbar fred. Därför har diakoni både med personliga relationer och strukturella förändringar att göra. Vi har alla våra olika svårigheter och glädjeämnen.

År 2016 och 2017 handlar inspirations- och fördjupningsmaterialet inför Diakonins månad om psykisk ohälsa, med särskilt fokus på barns och ungas situation. Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag att tjäna. Materialet presenteras denna gång på ett lite annorlunda sätt. Genom filmer, intervjuer och texter på webben ges kunskap och berättelser som vägledning och inspiration för att möta medmänniskor med respekt.  Diakonalt arbete utgår från att möta andra med respekt. Att mötas i ögonhöjd.

Gud,
Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig.
Psalmer och sånger nr 96

Björn Cedersjö (4)

 

 

Björn Cedersjö
Direktor ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle
Sveriges kristna råd

 

Om barn och unga psykiska ohälsa

”Ingen är glad hela tiden. Det hör till livet att vara nedstämd eller orolig ibland. Det kan ofta kännas bättre om du vilar, ser till att äta och sova bra och gör saker du gillar. Om du mår dåligt en längre tid, finns det hjälp och stöd att få”.
(Citat från ungdomsmottagningen hemsida, ”Att må dåligt”)

Idag finns det ett växande problem i samhället med att fler barn och unga inte mår bra – trots detta är det fortfarande tabubelagt och svårt att prata om och det saknas mycket kunskap om vad olika diagnoser innebär. Tre av fyra har antingen själva- eller har någon anhörig som lever med psykisk ohälsa. Sju procent av alla samtal till Bris handlar om suicid och det sker i snitt 8000 suicidförsök per år i Sverige.

Hur mycket vet DU om psykisk hälsa och ohälsa i stort och särskilt barn och ungas psykiska hälsa och ohälsa? Om olika diagnoser som är vanliga hos barn och unga?  Hur ser du kännetecken på psykisk ohälsa? Du kan både stötta och hjälpa – ju mer förkunskap du har desto bättre förberedd är du! Och framför allt – det blir lättare för dig att VÅGA FRÅGA.

En röst från en ungdom

”Jag är ett barn av min tid, ett barn som lever med stress och
press från media och omgivningen.
Jag är ett barn av min tid, ett barn som ska se ut på ett visst sätt för att accepteras.
Jag är ett barn av min tid, ett barn som har fallit för pressen
och blivit sjuk, sjuk i ätstörningar”
Rebecca, 17 år

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page