Arkiv – Diakonins månad

Arkivmaterialet för Diakonins månad från och med år 2006.

Tema 2016-2017: Ungas psykiska ohälsa

Länk: Diakonins månad 2016-2017

Tema 2014-2015: Mer än ord

Ladda ner PDF: Diakonins månad 2014-2015
Extramaterial kopplat till inspirationshäftet:
Handledning (Sara Löfstedt)
De sju borden – en reflektionsövning (Annika Lager Watrous)

Tema 2013: Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Ladda ner PDF: Diakonins månad 2013
Litteraturtips 2013: Litteraturtips-Diakonins-månad-2013

Tema 2012: Brobygge – om solidaritet mellan generationer

Ladda ner PDF: Diakonins månad 2012

Tema 2011: Medmänniska – gör skillnad

Ladda ner PDF: Diakonins månad 2011

Tema 2010: Utsatthet – en brist på möjligheter

Ladda ner PDF: Diakonins månad 2010

Tema 2009: Om att höra till – en känsla av sammanhang

Ladda ner PDF: Diakonins månad 2009

Tema 2008: Aktas – om olika aspekter på psykisk ohälsa

Ladda ner PDF: Diakonins månad 2008

Tema 2007: Vem bryr sig om mig?

Ladda ner PDF: Diakonins månad 2007

Tema 2006: Jag bor i en värld, men du bor ju i samma

Ladda ner PDF: Diakonins månad 2006

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Kontaktperson

    Björn Cedersjö

    Björn Cedersjö, direktor
    Telefon: 08-453 68 23
    bjorn.cedersjo(a)skr.org