Om Diakonins månad

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Caritas, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd. Varje år i september sätter man fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad.

EU medborgare tiggare

Tema 2018

Temat för Diakonins månad 2018 kommer att vara Äldres psykiska ohälsa. Vi bygger vidare utifrån det tema som varit 2016-2017. Mer information kommer här på webben kommer i början av april. Materialet publiceras här på webben under maj månad.

Diakoni

Begreppet diakoni hör hemma i kristet språkbruk. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.” Diakoni är praktiserad mänsklighet.

Den kristna kyrkan är i grunden en Guds handling. Gud kallar människor till gemenskap med sig och inlemmar dem som tror i Kristi kropp. Kyrkans uppdrag är att vara delaktig i Guds mission. Det innebär att berätta de goda nyheterna om Jesus Kristus, bygga gemenskap, tjäna människor och arbeta för en rättvis och hållbar värld. Därför har diakoni både med personliga relationer och strukturella förändringar att göra.

Bakgrund

Diakoni är något ofrånkomligt för en kristen kyrka. Diakonins dag är en tradition som under lång tid funnits inom Svenska kyrkan. Från 1999 möttes diakoniansvariga inom kyrkor och samfund tillsammans med personer från Hela Människan i ett ekumeniskt nätverk inom Sveriges kristna råd. Gruppens samtal och gemenskap ledde till att man inför 2004 producerade ett fördjupningsmaterial om diakoni: Rik rättvisa – en berättelse om diakoniansvar över gränserna. I samband med det lanserades begreppet Diakonins månad första gången.

Diakonins månad firas under september i ett växande antal kyrkor och samfund. Den inleds den söndag i kyrkoåret som har temat ”Medmänniskan” (13 e Tref). Som ett stöd i arbetet kring detta har grupper knutna till SKR fortsatt att varje år producera ett fördjupningsmaterial. Det har haft olika innehåll, ofta utifrån det tema som valts för Diakonins månad det året. Ibland har detta tema valts i anslutning till det tema som EU haft för året.

I materialet har det funnits berättelser om olika verksamheter, motiverande artiklar och texter som varit mer av utbildningskaraktär. Ibland har det funnits sånger, böner och annat liturgiskt material.

Tidigare material – arkiv

Här finns materialet som är framtaget för Diakonins månad från tidigare år: https://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/diakoni/bakgrund-till-diakonins-manad/arkiv-diakonins-manad/

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page