Om Diakonins månad

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Caritas, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd. Varje år i september sätter man fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad.

EU medborgare tiggare

Tema

Temat för Diakonins månad 2018 och 2019 är ”Äldres psykiska ohälsa”. Vi bygger vidare utifrån det tema som varit 2016-2017 som hade fokus på ungas psykiska ohälsa. Här hittar du tema-sidorna.

Bakgrund

Diakoni är något ofrånkomligt för en kristen kyrka. Diakonins dag är en tradition som under lång tid funnits inom Svenska kyrkan. Från 1999 möttes diakoniansvariga inom kyrkor och samfund tillsammans med personer från Hela Människan i ett ekumeniskt nätverk inom Sveriges kristna råd. Gruppens samtal och gemenskap ledde till att man inför 2004 producerade ett fördjupningsmaterial om diakoni: Rik rättvisa – en berättelse om diakoniansvar över gränserna. I samband med det lanserades begreppet Diakonins månad första gången.

Diakonins månad firas under september i ett växande antal kyrkor och samfund. Den inleds vanligtvis den söndag i kyrkoåret som har temat ”Medmänniskan” (13 e Tref) och som infaller i slutet av augusti eller början av september. Som ett stöd i arbetet kring detta har grupper knutna till SKR fortsatt att varje år producera ett fördjupningsmaterial. Det har haft olika innehåll, ofta utifrån det tema som valts för Diakonins månad det året. Ibland har detta tema valts i anslutning till det tema som EU haft för året. Ofta används materialet även under andra delar av året.

Tidigare material – arkiv

Här finns materialet som är framtaget för Diakonins månad från tidigare år: https://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/diakoni/bakgrund-till-diakonins-manad/arkiv-diakonins-manad/

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page