Böneveckan

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år. Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet.

Böneveckan 2018

Materialet för böneveckan för kristen enhet 2018 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Karibien. Detta präglar utformingen av innehållet med temat ”Guds hand leder oss”. Kristna i Karibien från olika kyrkotraditioner ser idag hur Guds hand grep in för att göra slut på slaveriet. Det är en gemensam erfarenhet av att Guds frälsningshandlande leder till frihet. Därför har man valt Moses och Miriams sång (2 Moseboken 15:1–21) som huvudtext för Böneveckan. Det är en sång av triumf över befrielse från förtryck. Detta speglas i den hymn, Guds hand leder oss, som skrevs under ett arbetsmöte för det karibiska ekumeniska rådet i augusti 1981. Den har blivit något av en ”nationalhymn” för den ekumeniska rörelsen i regionen och har översatts till flera olika språk.


Böneveckan 2017

Böneveckan för kristen enhet 2017 har temat Försoning Kristi kärlek lämnar oss inget val och präglas av reformationsminnet. Materialet har arbetats fram av en grupp på uppdrag av Tysklands kristna råd. Den ekumeniska gudstjänsten är ett viktigt inslag under veckan. Materialet har två tyngdpunkter. Dels handlar det om att visa på rättfärdiggörelsen genom tron, vilket har präglat de kyrkor som sprungit fram ur reformationen. Dels vill materialet erkänna den smärta som har följt på den djupa splittring som har påverkat kyrkan, klarsynt se konflikterna och erbjuda olika steg till försoning.

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 22 januari, vilket också är Bibelns dag.

Materialet skickas ut till landets alla kyrkor i november i form av en 16-sidig informationstidning. Här finns bland annat förslag till gudstjänstordning och information om årets tema.

Material

Här finns allt material inför Böneveckan för kristen enhet 2017:

Sammanfattande tidning:
Tidning om Böneveckan 2017 (16 sidor) – Boneveckan-2017

Bibelord för varje dag under Böneveckan:
Bibeln dag för dag (Word) – Bibeln-dag-for-dag-2017
Bibeln dag för dag (PDF)Bibeln-dag-for-dag 2017

Förslag till ekumenisk gudstjänstordning:
Gudstjänstordning (Word) – Gudstjanstordning-2017
Gudstjänstordning (PDF) – Boneveckan-2017_gudstjanstordningen

Här finns hela grundmaterialet från Tyskland:
Grundmaterial, engelska (PDF) – Grundmaterial boneveckan 2017
Grundmaterial, svenska (PDF) – Grundmaterial-boneveckan-2017

Arrangörer

I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram tillsammans av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Eftersom Bibelns dag infaller på söndagen i Böneveckan samarbetar Sveriges kristna råd med Bibelsällskapet sedan många år.

Historik

Arbetet för kristen enhet har varit ett tålmodigt arbete som inte sällan mött motstånd under kyrkans historia. Innan den ekumeniska rörelsen började växa fram med sina rötter i missionsväckelsen och studentrörelsen från mitten av 1800-talet började man redan i början på 1800-talet tala om gemensam bön för enhet bland de kristna. 1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk Bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18–25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd 1966. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.

Arkiv

Material från tidigare år:
Arkiv Böneveckan

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page