Länkar och litteratur

Vill du ha mer? Här finns länkar till hemsidor med mer material på temat.

kyrka kors Nablus


Uppdatering 2018:
Här nedan finns många bra material och tips att använda. Kika till exempel på materialet Creation Time från Skottland. Utmärkt idématerial!

Europeiskt initiativ 2017

Europas kyrkor
Time for creation: Time for prayers for the world and environment
http://www.ceceurope.org/time-for-creation-time-for-prayers-for-the-world-and-environment/

Skrifter om klimatet och kyrkornas tro som drivkraft

Värna den jord som Gud älskar
Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling. Sveriges kristna råds skriftserie, nr 18. Kyrkorna i Sverige har i denna skrift enats om en gemensam text om varför klimatfrågan är en av de viktigaste utmaningar mänskligheten ställts inför, om vägar till klimatengagemang på trons grund, vikten av att se rättvisedimensionen i klimatfrågan och att ständigt lyfta fram hoppet. Använd den som ett samtalsmaterial i församlingen!
Värna den jord som Gud älskar

Ett biskopsbrev om klimatet
Av biskoparna i Svenska kyrkan 2014. Biskoparna tecknar läget för klimatet utifrån FN:s klimatpanel IPCC:s rön, de frågar sig varför vi inte agerar och ger förslag till hur vi kan börja ändra vårt beteende. De ger ett bidrag till samtalet om kyrkans teologiska drivkrafter till ett klimatengagemang och utmanar både församlingar, regering och oss alla till en omställning. Omvändelse är möjlig!
https://www.svenskakyrkan.se/omoss/biskoparnas-brev-om-klimatet 

Samlingar med gudstjänstinspiration

Åtta samlingar om skapelsen i en lokal församling
Här finns ett exempel på vad man gjorde i en lokal församling inom Equmeniakyrkan våren 2015:
Programblad Limmared mars maj 2015

Season of Creation
Kyrkornas världsråds hemsida för skapelsetid. Brett urval av länkar till gudstjänstresurser hämtade från miljöengagerade kyrkor i hela världen.
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation

Inspirationshäftet Skapelsefeber
Från Globala veckan 2008. Gudstjänstresurser som böner, förlåtelseord, förböner, bibeltips, trosbekännelser , psalmförslag m m  på sidan 29-34. I övrigt mycket god inspiration och tänkestoff om klimat i början. På sidorna 15-22 idéer och förslag på övningar och aktiviteter som kan användas till exempel vid kyrkkaffet eller i andra möten med folk som funderar över sitt engagemang och behöver kraft och inspiration att ställa om.
Inspirationshäfte Skapelsefeber Globala veckan

Ur djupen ropar vi
Gudstjänst- och andaktsmaterial från SKR med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa. Från 2003. Flera hela gudstjänster, bl a Länge leve livet, direktlänkad under Mässor, men också De fyra elementen (s 72 – ). Denna gudstjänst tar sin utgångspunkt i de fyra elementen, tar fasta på symboliska ting och har ganska långa reflekterande läsningar. Den är nästan mer ett drama än en gudstjänstordning och kan användas istället för predikan i en gudstjänst. Det finns också några resursavdelningar med växelböner och bekännelser (s 97-), samt en lista med psalm och sångförslag (s 119-).
Inspirationsmaterial, Ur djupen ropar vi

Creation Time från Skottlands ”ekoförsamling”
Gudstjänstresurser för Skapelsetid också på engelska.
http://www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/

Resurser för gudstjänst och annat kyrklig verksamhet, Operation Noah
Brittisk ekumenisk klimatorganisation. Första länken material enbart för gudstjänsten, andra även för bl a samtalsgrupper, predikan, bibelcirklar mm.
www.operationnoah.org/ambassador_worship www.operationnoah.org/resources_for_churches

Hemsidor för kyrkligt miljö- och klimatarbete

God jord
Kontakta föreningen God jord för samverkan.
www.godjord.nu

Operation Noah
Brittisk ekumenisk klimatorganisation som verkar för ett fossilfritt samhälle. Askonsdagsupprop, vetenskapligt underlag om klimatförändringen, allt för att påverka och bidra till samhällsomställningen.
www.operationnoah.org

Verktygslåda till biskopsbrevet om klimatet
Allehanda tips för församlingsaktiviteter för klimatets skull, inklusive klimatsmat mat, föredrag och inte minst en samtalshandledning till biskopsbrevet.
internwww.svenskakyrkan.se/hallbarutveckling/verktygslada

 

Litteraturtips

Litteratur med gudstjänstinriktning

Victoria Rudebark och Leif Nahnfeldt: Den genomskinliga platsen
Ett idématerial kring gudstjänst

JP Newell, övers Tomas Boström: Var dag och natt – keltiska böner från Iona.

Gudstjänstresurser från Iona
på tema miljö och skapelse från Iona, för nedladdning mot betalning, se instruktioner på sidan
http://www.ionabooks.com/e-liturgies-prayers/creation-environment.html

Litteratur, övrigt om miljö och klimat ur teologiskt och kyrkligt perspektiv

Erika Dahlén (red): Jorden vi ärvde

Stefan Edman: Förundran – tankar om vår stund på jorden

Stefan Edman och Martin Lönnebo: Jordens och själens överlevnad

Stefan Edman, Bo Thunberg och Jan Töve: Matsmart – på spaning efter nya goda trender (2008)

Eskil Jonsson: The power of the West in the Economy of Grace

Per Larsson: Skapelsens frälsning. Ekoteologi i miljö- och klimathotens tid

Birgitta Nyrinder (red): Moder jord i klimakteriet

Magnus P Wåhlin: En annan värld är möjlig!

Annika Spalde: Ett brinnande hjärta. Om mystik och engagemang

Fler böcker med utmaningar om miljön, klimatet, och samhällsomställningen

Staffan Laestadius: Klimatet och välfärden

Johan Rockström och Anders Wijkman: Den stora förnekelsen

David Jonstad: Kollaps – Livet vid civilisationens slut

Tim Jackson: Välfärd utan tillväxt

Praktisk hjälp i miljövänlig och rättvis vardag

Karin Cedersjö: Rätt vist – hur i hela världen ska man leva? (2007)

Persson, Sjöström, Johnsson: Klimatsmart. Din guide till en miljövänligare vardag.

Övrigt

Studieförbund:
Sensus studieförbund
Studieförbundet Bilda

Ekumeniska organisationer i Sverige:
Kyrkornas globala vecka

Kyrkor och samfund i Sverige:
Svenska kyrkans sida ”Agera och påverka”

Europa:
ECEN Det europeiska kristna miljönätverket

Andra miljöorganisationer i Sverige:
Svenska Naturskyddsföreningen
Klimataktion
Greenpeace
Klimatriksdagen

Myndigheter:
Naturvårdsverket

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page