Kyrkkaffe

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen på kyrkkaffet. Här får du tips på hur församlingen kan fördjupa samtalen eller göra något aktivt för att fortsätta arbetet med frågorna. Här finns dialogkort, spel och både långa och korta filmer för att få fart på samtalen.

Kaffe

Fikalapp för samtal runt borden
Författat av Gunilla Ikponmwosa. Syftet med lapparna är att få till samtal om viktiga frågor kring församlingens roll, nu och i framtiden.
Fikalapp Skapelsetid

Dialogkort från Svenska Kyrkans Unga
Dialogkort

Ha en gäst på väggen!
Med hjälp av videosamtal och en projektor kan ni ringa upp en person som befinner sig någon annan stans och prata med hen över internet. Ett roligt sätt att bjuda in någon som kanske just nu befinner sig på ett klimattoppmöte.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page