Skapelsetid

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Detta sker i en tid då världen står inför en gigantisk uppgift att dela jordens tillgångar både uthålligt och rättvist. För 2018 infaller perioden första september till andra söndagen i oktober.

gräs klimat natur

Inför Skapelsetid 2018 uppmanar kyrkliga ledare i världen kyrkorna och kyrkornas folk att ta sitt ansvar för Guds skapelse.
Läs kyrkoledarnas brev: Länk engelska  eller Länk svenska

Sveriges kristna råd uppmanar alla kyrkor och samfund i Sverige att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang. Särskilt under tiden 1 september till andra söndagen i oktober som är den tid den europeiska ekumeniska rörelsen utlyst till Skapelsetid, men också under hela kyrkoåret.

1 september är kyrkoårets början i den östliga kristna traditionen – enligt judisk förebild (2 Mos 23:16) och 15 oktober är Tacksägelsedagen i den västliga kristna traditionen.

Vi behöver gå lite lättare fram på jorden. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka oss för en gång till hur vi behandlar jorden. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster.

Vi är cirka 2,2 miljarder kristna på jorden och vi är alla inbjudna till att under Skapelsetid be och visa vår omsorg om planeten och dess liv. Låt oss i våra olika traditioner och med våra olika uttryckssätt formulera oss i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisan och hoppet. Ge oss tid till eftertanke kring livets förutsättningar och hur vi bäst kan skydda och vårda livets väv.

Skapelsetid – tid att fira gudstjänster med teman kring miljö och hållbarhet – gärna ekumeniskt!

Material

Gudstjänst
Kyrkkaffe
Länkar och litteratur

Om upphovsrätten:

Allt material på denna sida är fritt att använda och ta del av. Upphovsrättshavarna avstår från ekonomisk ersättning, men ett villkor för användning är att deras namn anges antingen skriftligt eller muntligt vid framförande, publicering eller kopiering. Så vill Sveriges kristna råd värna om deras ideella upphovsrätt. Undantaget är enstaka böner, delar av liturgier eller vid mässor, gudstjänster och andakter där ingen agenda finns tryckt. Helt enkelt där vi annars inte brukar ange upphovsperson.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page