Böndag för världens barn

I världen finns det cirka 2,2 miljarder barn, i Sverige lever cirka två miljoner av dem. Första söndagen i oktober är det bönedag för var och en av alla dessa.

Foto: Jonas Tobin/IKON

Foto: Jonas Tobin/IKON

I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnens rättigheter rekommenderades alla länder att inrätta en dag som uppmärksammar barnens rättigheter. Första måndagen i oktober är därför den internationella barndagen. Av den anledningen utlyser Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen söndagen den 1 oktober till en nationell bönedag för världens barn.

Kyrkornas samråd för Barnkonventionen har tagit fram ett gudstjänstmaterial som kan användas. Materialet är framtaget dels för en svenskkyrklig ordning dels för en lågkyrklig/frikyrklig mötesform. Ordningarna kan användas i en separat gudstjänst såväl som i församlingens huvudgudstjänst. En central del i gudstjänsten är en bönevandring som utgår från centrala artiklar i Barnkonventionen.

Det skulle vara spännande med berättelser från er som använt materialet eller annat material för att lyfta barnperspektivet söndagen den 1 oktober. Skicka några rader med feedback och eventuella förbättringsförslag till fredrik.wenell@skr.org. Har du frågor kan du givetvis höra av dig till samma adress.

Gudstjänstmaterial att ladda ner:

Bön och lovsångsgudstjänst i svensk-kyrklig ordning
Bon-och-lovsang

Bön och lovsångsgudstjänst
Bon-och-Lovsangsgudstjanst

Bönevandra med Barnkonventionen
Bonevandring

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page