Verksamhetsområden

Här presenteras olika verksamhetsområden inom Sveriges kristna råd. Inom dessa områden finns både långsiktiga program med anställd personal och tidsbegränsade projekt utan personal.

IMG_0752

Andlig vård inom Kriminalvården är att av SKR:s verksamhetsområden. Foto: Mikael Stjernberg

Sveriges kristna råd är en mötesplats för landets kyrkor. Rådet länkar samman medlemskyrkornas arbete inom flera områden vilket görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk och ge stöd till ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Inom SKR finns en rad olika verksamhetsområden genom olika projekt och arbetsgrupper. Vissa områden finansieras externt  av exempelvis Sida och Kriminalvården och andra områden finansieras direkt av medlemskyrkornas avgift till Sveriges kristna råd. Bakom varje verksamhetsområde finns en referens- eller arbetsgrupp.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page