Life & Peace Institute

Life & Peace Institute (LPI) är ett ekumeniskt internationellt fredsforskningsinstitut med huvudkontor i Uppsala med en internationell styrelse. Sveriges kristna råd är huvudman.

LPI Sudan

Studenter vid Afhad University i Khartoum, Sudan, som deltar i ett fredsprojekt.

Institutet grundades 1985, som ett resultat av den internationella ekumeniska Liv & fredkonferensen i Uppsala två år tidigare. Sedan starten har LPI publicerat ett hundratal anlyser, forskningsrapporter och dokumentation från fredsarbete runt om i världen.  Institutet ger också ut Horn of Africa Bulletin sedan 26 år – sök material på www.life-peace.org/resources

Östra och centrala Afrika står särskilt i fokus. Där har LPI för närvarande sex pågående långsiktiga fredsprogram med ett 20-tal olika lokala partners. Deltagande analys och aktionsforskning bedrivs inom ramen för programmen, som syftar till lokal kapacitetsutveckling, lokalt förankrad och därmed långsiktigt hållbar fred.

LPI samarbetar med lokala organisationer och universitet. Vid sidan om det internationella huvudkontoret i Uppsala finns fältkontor i Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Sudan samt partners/medarbetare i Somalia.

Läs mer: www.life-peace.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page