Ekumeniska EU-kontoret

Ekumeniska EU-kontoret växte fram 1999 för att samla kunskap och följa utvecklingen i EU med fokus på frågor som ligger nära kyrkor och samfund samt organisationer som vilar på en kristen värdegrund.

 EU flagga vind

Gemensam resurs för att

– Informera om aktuella frågor och beslut på såväl nationell som EU-nivå inom relevanta områden, exempelvis social ekonomi, kyrkornas roll och utvidgningen av EU
– Bevaka möjligheter till projekt- och verksamhetsmedel från bidragsgivare som EU och nationella myndigheter och fonder/stiftelser
– Inspirera och bidra till att anslutna organisationer utvecklar sin verksamhet inom t ex social ekonomi och internationellt samarbete.
– Inspirera och bidra till kompetensutveckling på såväl organisations- som individnivå
– Stödja och handleda i arbetet med att söka projektmedel
– Påverka EU-kommissionens utformande av bidragsprogram utifrån anslutna organisationers intressen och behov

”Europa Direkt kontorets” uppdrag

– Ansvara på den ekumeniska sektorns frågor om EU
– Sprida information om EU:s politikområden, anpassad för vår målgrupp
– Främja debatten kring EU-frågor

Läs mer: www.ekumeniskaeukontoret.se

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page