Huvudman

Sveriges kristna råd är huvudman för nedanstående organisationer. Dessa organisationer är liksom SKR är ett forum för kyrkorna tillsammans. I praktiken innebär det att SKR:s styrelse följer arbetet i respektive organisation, bland annat genom att ha ledamot i dess styrelse.

Sveriges kristna råd är huvudman för:

Life & Peace Institutet
Ekumeniskt internationellt fredsforskningsinstitut.

Nathan Söderbloms Minnesfond
Minnesfonden stödjer ekumeniska studier.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page