Institutionssjälavården

Inom området institutionssjälavård sker samordning av verksamheten på högskola/universitet, inom Kriminalvården och andlig vård inom hälso- och sjukvården.

Sjukhuskyrkan Västerås

Sjukhuskyrkan är en del av institutionssjälavården. Foto: Magnus Aronson.

Andlig vård inom Kriminalvården

Sveriges kristna råd har fått i uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Det finns cirka 150 präster, pastorer och diakoner (fängelsesjälavårdare) som arbetar vid olika häktena och anstalterna i Sverige.

Andlig vård inom hälso- och sjukvården

Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Totalt finns cirka 300 medarbetare som även förmedlar kontakt till företrädare för andra religioner.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan arbetar vid universitet och högskolor över hela Sverige. Hos Universitetskyrkan kan studenten till exempel träffa en präst, pastor eller diakon för samtal under tystnadsplikt. Universitetskyrkan ordnar också olika verksamheter, som gudstjänster, körer och samtalsgrupper.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page