Ekumenisk diakoni/kyrka samhälle

I en kristen helhetssyn ingår att hela livet är viktigt. Kyrkorna är därför intresserade och engagerade i allt som hör till det mänskliga livet.

Inom arbetsområdet Ekumenisk diakoni / kyrka-samhälle samlas det engagemang som har att göra med kyrkornas tjänst i och för världen. Inom området ryms diakoni, etik och samhällskontakter.

Fred och rättvisa är viktiga begrepp när man ska identifiera kyrkornas prioriteringar för sina samhällsinsatser. Sveriges kristna råd driver å kyrkornas vägnar några projekt inom just dessa områden.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page