Sigtuna

Frågan hänger med mig sedan i tisdags morse. Myra Blyth från Oxford talade i sin morgonmeditation om fred. Hon sa att fred blir det när ingen människa är utesluten ur en gemenskap präglad av delaktighet och rättvisa. Och så ställde hon den fråga som bör ställas i många sammanhang där man söker fred och som tog tag i mig: Vem är inte här som borde vara här?

Jag är alltså under denna vecka på Ekumenisk fredskonsultation. Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan har tillsammans med Kyrkornas världsråd bjudit in till ett samråd kring hur vi konstruktivt kan arbeta för rättvis fred (Just Peace). Hur är vi – som temat är – Rättvisans och fredens pilgrimer? Vi är ca 80 personer från hela världen som möts i Sigtuna. Och visst är det en fantastisk grupp människor, kunniga, engagerade, erfarna och passionerade för att Guds shalom ska bli en verklighet i vår fina men sargade värld. Här talas fredsteologi, samverkan med olika parter, vikten av att fred inkluderar helande av minnen (inte förlåta och sopa under mattan). Här uppmuntras till internationell solidaritet och att följa människor i utsatta situationer (som vi till exempel gör i Ekumeniska följeslagarprogrammet).

Så här i slutet av veckan, efter många intressanta presentationer, grupparbeten och utmaningar, arbetar vi för att det ska etableras ett internationellt nätverk där vi följer varandra närmare och bidrar till stark opinionsbildning. Nyss har min arbetsgrupp presenterat idéer om hur vi tillsammans kan arbeta mot sexuellt våld, som ju också är ett konkret fredsarbete.

Idag intervjuas jag i Dagen om konsultationen. Du kan läsa mer på denna länk: Artikel

För övrigt är det nu läge att sluta upp i den bön för Sverige som styrelsen för Sveriges kristna råd rekommenderar. Det är ett känsligt läge, och vi vill gärna att vårt land ska fortsätta att vara ett gott land att leva i, präglat av öppenhet och generositet för alla och solidaritet med människor i utsatta situationer. Ett land präglat av att människor får plats och där frågan ”Vem är inte här?” kan besvaras med att ”Ingen som bör vara här är exkluderad.”.

Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

 

Fortsätt läsa mer från oss