Redan vid skapelsens morgon svävade Anden över vattnet. Vi kan inte tänka oss en skapelse utan vatten. Vattnet är livgivande, renande och släcker vår törst. Utan vatten kan vi inte leva. Utan vatten är skapelsens öde beseglat.

Samtidigt vet vi att otaliga människor lider brist på vatten, inte minst på rent vatten. På många ställen torkar jorden ut och blir till öken. Samtidigt kan vatten svämma över och dränka. Förorenat vatten kan vara dödligt för människor och djur och göra obotlig skada på jordbruksmark. I Bibeln ser vi både den positiva och negativa sidan av vattnet. Många politiska strider beror på konflikt och konkurrens om vatten som inte räcker till för alla, inte minst i det Heliga landet.

Inom oss rinner det upp en källa, där vi får del av den treenige Gudens nåd.

biskop Anders Arborelius

Från Guds sida är vattnet alltid gåva och nåd. Gud har skapat vattnet för skapelsens bästa, för oss alla. På det andliga planet ger Gud oss del av det levande vattnet genom dopet. Inom oss rinner det upp en källa, där vi får del av den treenige Gudens nåd. Vi renas och befrias från det ondas makt. Det innebär också att vi mer aktivt och engagerat måste verka för att allt och alla skall få tillgång till vatten, och att vi kämpar för att vattnet inte blir nersmutsat och förstörs.

Som kristna har vi alltid en helhetssyn, där det andliga får tydliga konsekvenser i vår konkreta verklighet. I dopet helgas vattnet och ger oss del av Guds nåd och befrielse. Vi förvandlas sakta men säkert genom dopets gåva. Vi måste se till att det levande vattnet inte torkar upp inom oss. Det skall i stället ge oss den kraft vi behöver, för att vi i vår tur skall verka för att skapelsen bevaras oförstörd. 

Vi måste se till att det levande vattnet inte torkar upp inom oss. Det skall i stället ge oss den kraft vi behöver, för att vi i vår tur skall verka för att skapelsen bevaras oförstörd.

biskop Anders Arborelius

Vattnet måste räcka till för alla människor, inte minst för de mest utsatta och utblottade. Varje människa har rätt till det vatten hon behöver. Vi är alla kallade att skydda och bevara vattnet som Gud har anförtrott åt oss som en oskattbar gåva.

kardinal Anders Arborelius
ordförande Sveriges kristna råd
biskop Stockholms katolska stift

Fortsätt läsa mer från oss