Välkommen till Universitetskyrkan!

Universitetskyrkan och dess medarbetare finns på de flesta studieorter runt om i Sverige. Du som student, doktorand eller annan personal hittar din Universitetskyrka här.

Vi vill att vår närvaro är en påminnelse om att varje människa är mer än sina prestationer. En önskan om att garantera alla människors värde och värdighet.

Universitetskyrkan erbjuder samtalsstöd av varierade slag samt ett brett utbud av olika verksamheter, allt från samtalsgrupper, gudstjänster och meditationer till kör. 

Universitetskyrkan är ett ekumeniskt arbete. Vill du ha kontakt med företrädare för någon annan trosinriktning hjälper vi gärna till att förmedla en sådan kontakt.


Kontakt

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor och funderingar eller synpunkter som rör Universitetskyrkan.

Nina Sagovinter, nationell samordnare, Svenska kyrkan
018-16 97 15 eller nina.sagovinter@svenskakyrkan.se

Mattias Sennehed, konsulent för frikyrkorna
073- 384 11 29 eller mattias@kpu.nu