Sveriges kristna råd arbetar för en rättssäker prövning av en konvertits (K) asylansökan. Här följer några vägledande råd för den som vill skriva ett intyg till Migrationsverket eller Migrationsdomstolen. Detta dokument talar ibland om präst/pastor men intyg kan självklart skrivas även av andra personer. Nedanstående punkter bör inte ses som uttömmande, utan som ett försök att förklara vad som minst bör lyftas fram. Vi förutsätter att den som har tystnadsplikt beaktar detta i det som skrivs.

1. För att ge sammanhanget behöver du först kortfattat beskriva vem du är som skriver intyget.

2. Om vägledning av en konvertit: Hur bedömer du att en persons livsåskådning är att betrakta som kristen? (Här gäller det i allmänhet, någon bedömning ska här inte ges om den person intyget avser.)

3. Om kyrkan/församlingen: En kort beskrivning av kyrkan och dess verksamhet. Allmänt om dop i kyrkan (krävs det att man deltar ett visst antal gånger innan man kan döpas, vilka studier bedrivs innan dopet?). Om bibelstudiegrupper (vad studeras, vilka material används?). Hur sker kommunikationen med dem som inte förstår svenska? Vilken form av tolkning finns?

4. Om den sökande: Vad vet du om Ks tidigare relationer till kyrkor? När började K komma till nuvarande församling? Hur ofta deltar K och i vilka aktiviteter? Jobbar K ideellt i kyrkan? Ge gärna en lista över sökandes närvaro och medverkan i kyrkan, så noggrant som är möjligt och rimligt för att visa Ks delaktighet.

5. Vilka studier av kristendomen och bibeln bedriver K? Vad säger K om skälen till konversionen? Vet du varför K valt denna inriktning i kristendomen? Uppfattar du att K har goda kunskaper om kristendomen och bibeln och förstått kristendomens innebörd? Har K en egen bibel på sitt modersmål?

6. Personliga samtal: Har du och/eller någon präst/pastor haft möjlighet till personliga samtal med den sökande? Hur många gånger/timmars samtal handlar det om? Vad har dessa samtal i stora drag handlat om (exempelvis religion, konvertering, vad kristendomen innebär osv)?

7. Om dopet: En tydlig redogörelse om de samtal som fördes innan dopet om dopets betydelse. Har K förklarat sina skäl för att vilja bli döpt? Har K fått konsekvenserna av dopet förklarat för sig ur teologiskt perspektiv? En beskrivning av omständigheterna kring dopet bör finnas med: vilka var där, hur gick det till, vad sa K?

8. Konsekvenserna av konversionen i Ks liv: Vad innebär kristendomen synligt i Ks liv? Lever K ut sin tro offentligt i Sverige? Hur spreds informationen om dopet? Har K lockat andra att besöka kyrkan? Har konsekvenserna av konverteringen vid ett återvändande diskuterats? I den mån du kan yttra dig: Uppfattar du att K skulle kunna dölja sin tro och låta den vara något privat?

Uppfattar du att K förstår skillnaden mellan sin tidigare och sin nya tro? Uppfattar du att Ks konversion är känd bland andra i området?

Frågor om förhållandena i den sökandes hemland behöver inte redogöras för av intygsutfärdaren. Om en asylansökan görs först som en ansökan om verkställighetshinder bör intyget kompletteras av en personlig berättelse om vägen till tro, skriven av den asylsökande. Denna personliga berättelse kan inlämnas på den sökandes modersmål.