Utbildning

Sveriges kristna råd genomför en rad olika utbildningar inom migrations- och integrationsområdet.

eu-ami-fond_arial_webb

#Värme

I juni 2016 fick SKR ett anslag från EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) för ett treårigt utbildningsprojekt. #Värme ska uttydas Värdighet, Medkänsla, Kunskap och i projektet arrangeras tvådagarskurser på sammanlagt 20 olika platser i landet fram till våren 2019. En dag med fokus på asylprocessen, lagar och regler och den andra dagen med fokus på psykosocialt stöd och bemötande, men också ett avsnitt om hur man som hjälpare tar hand om sig själv.

Genom samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Svenska kyrkan nationellt erbjuder utbildningarna såväl högkvalitativa föreläsningar som god pedagogisk vägledning.

Projektidén togs fram i dialog mellan SKR:s Arbetsgrupp för migration och integration och SKR:s styrelse. Målgrupp för utbildningarna är i första hand anställda och volontärer i medlemskyrkornas lokala församlingar, men också engagerade från andra delar av civilsamhället är välkomna.

På grund av det stora AMIF-anslaget är det möjligt för SKR att erbjuda kurserna kostnadsfritt. Efter kurserna förväntas deltagarna bidra till projektets måluppfyllelse genom att dokumentera råd- och stödkontakter med asylsökande.

Konvertiter i asylprocessen

Sedan våren 2015 har SKR, ofta i samverkan med något av Svenska stift och något av studieförbunden Bilda och Sensus, erbjudit kurser om konvertiter i asylprocessen. Förutom erfarenhetsutbyte har kurserna bland annat tagit upp hur präster/pastorer/diakoner på bästa sätt kan skriva intyg om konvertiternas deltagande i kristen undervisning och gudstjänstliv. Fjorton sådana kurser har hållits till och med oktober 2018.

Nätverksdagar

I april varje år arrangeras Nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor i Stockholm i samverkan med studieförbunden. Dagarna brukar innehålla storsamlingar med föreläsningar, bland annat med höga företrädare från Migrationsverket, seminarier, kultur och musik samt erfarenhetsutbyte.