Sveriges kristna råd samverkar med en rad olika kyrkor, organisationer, nätverk och myndigheter inom området migration och integration.

Arbetsgrupp

SKR har en arbetsgrupp för frågor om migration och integration. Gruppen har mycket stor kompetens och erfarenhet av området och består av representanter för flera medlemskyrkor och närstående organisationer. Förutom kontakt med andra organisationer, såsom Asylrättscentrum och FARR (Flykting- och asylgruppernas riksråd), har gruppen under senare år också mött riksdagspartiernas migrationspolitiska talespersoner, för utbyte av kunskaper och synpunkter.

Kontaktperson för arbetsgruppen på SKR är Misha Jaksic, telefon 08-453 68 20, misha.jaksic@skr.org

Asylforum

Tillsammans med ett flertal andra civilsamhällesorganisationer deltar SKR i de regelbundet återkommande möten med migrationsministern som kallas Asylforum. Minister och medarbetare informerar om aktuella frågor på området och organisationerna ges möjlighet att ställa frågor och komma med förslag och synpunkter. SKR deltar också återkommande i möten och dialoger kring integrationsfrågor, arrangerade av exempelvis arbetsmarknadsdepartementet.

Migrationsverket

Även Migrationsverket är angelägna om dialog med civilsamhället och inbjuder regelbundet till så kallade FOG-möten, där kyrkorna, tillsammans med organisationer som Röda korset, Rädda barnen, UNICEF, RFSL och andra får tillgång till aktuell information och chans att komma med förslag, kritik och synpunkter.