Material från kurser och seminarier som Sveriges kristna råd arrangerar inom området migration och integration.

Skrift

I skriften Detta vill vi! – kyrkorna om migrationsfrågorna ger kyrkorna sin grundsyn för bedömning av migrationens utmaningar. Grundläggande bibeltexter och hänvisningar till relevanta internationella konventioner presenteras. Utifrån dessa görs ett antal aktuella tillämpningar vad gäller svensk lagstiftning och praxis.

Kurs Konvertiter i asylprocessen

Material från kurs Konvertiter i asylprocessen.
Olika föreläsare delar med sig av ditt presentationsmaterial.

Björn Cedersjö Konvertiter i asylprocessen 181023
Migrationsverket PPT avseende konversion 181024
SKR att tänka på när du vill hjälpa en konvertit att förbereda sig för intervju hos Migrationsverket 181024
M-Drewes-Intyg-för-dopkandidater-i-Hagfors-pastorat
Michael-Willams-presentation-trovärdighet
M-Williams-Fiktiva-fallbeskrivningar-om-konvertiter
M-Williams-Migrationsverkets-punkter-för-utredning-av-konvertiter
P-O-Byrskog-Undervisning-om-kristen-tro

Kurs Värme

Bildserier från utbildningsdagar för projekt #Värme
Power Point-presentationerna (PP) är den juridiska dagen uppdelad i sina beståndsdelar. PDF:en är hela den psykosociala dagen samlat.

Konvertiter
Värme familj
Värme grund version
Värme LMA
Psykosocialt stöd (PDF)

Svenska kyrkan
Support migration, stöd i migrationsfrågor
https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration

Migrationsverket
Här kan du läsa om vad som gäller för den som vill besöka och leva i Sverige:
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html

Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet:
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=30435

Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering:
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=28914