Sveriges kristna råd vill bidra till att intervjun mellan den asylsökande konvertiteten och Migrationsverkets handläggare ska kunna genomföras på ett rättssäkert sätt. Det innebär att konvertiten ska få tillfälle att tala om sin tro och bli förstådd på ett bra sätt. Det förutsätter lämpliga frågor från utredaren och att konvertiten kan delta i ett samtal kring dessa frågor.

Här anges ett antal områden som ofta brukar beröras, frågor som konvertiten (K) bör vara beredd att svara på.

Religion i hemlandet

– Möjligheter att utöva religion överhuvudtaget
– Hur har K utövat och gett uttryck för sin (gamla) religion i hemlandet – i hemmet och offentligt?
– Vad hade religionen för betydelse för K i vardagslivet?

Praktisk erfarenhet av ”den nya religionen”

– Om/hur K deltar i aktiviteter i kyrkan. Utövar K någon form av mission? Hur i så fall?
– Har K blivit döpt? Hur förbereddes dopet? Vilken undervisning har K fått inför och efter dopet? På vilket språk?
– Gudstjänstdeltagande, hur ofta? Förstår K språket i gudstjänsten – om inte, hur tillgodogör sig K budskapet? Utövar K sin tro på något annat sätt än genom att delta i gudstjänster?

Speciella högtider

– Har K deltagit i gudstjänster vid speciella helger/högtider i den nya religionen?
– Hur har K upplevt dessa högtider, särskilt om man jämför med högtider inom sin gamla religion?
– Har K genomgått några andra riter än dop (och eventuell konfirmation)?

När det gäller kunskapsfrågor

– Om K säger sig vilja missionera, krävs naturligtvis mer kännedom om detaljer i den nya religionen.
– Var beredd på uppmaningar att jämföra och beskriva likheter och skillnader mellan den gamla och den nya religionen.

Om Ks inre förändring

– Hur, när och var har K kommit i kontakt med den nya tron?
– Vad var mest avgörande för att K skulle övergå till den nya tron? Finns detta inte i den gamla religionen? Varför kunde K inte finna det där?
– Hur påverkas K av sin nya trosuppfattning? Någon särskild förändring? Varför kunde detta inte uppnås i den gamla religionen?
– Har den nya tron förändrat hur K lever i vardagen? Hur i så fall?
– Vilka personliga värden, kulturella värden m.m. upplever K att den nya tron ger?
– Har K en motvilja mot sin gamla religion?
Var beredd på frågor om ifall det är mot ”själva religionen” eller endast ”hur religionen uttolkas” i Ks hemland som motviljan riktar sig!

Om öppenhet med den nya tron

– Hur öppen är K med sin nya tro? Har K berättat för landsmän i Sverige, för den familj som eventuellt finns i Sverige, för familjen i hemlandet? Vilka reaktioner har K fått från dessa?
– Om K måste återvända till sitt hemland; hur kommer Ks nya tro att märkas? Vilka handlingar kommer att avslöja att K har en ny tro? Kommer K att missionera i någon form?

I slutet av intervjun

– K kan få tillfälle att förklara om det funnits motstridiga uppgifter i Ks berättelse, varför K har bristfälliga kunskaper om den nya tron. Om konversionen har skett efter att MV fattat negativt beslut avseende K, kan K ges möjlighet att förklara varför den skett just då.