En illustration där världen är i brand i form av en brinnande buske.

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid inleds varje år 1 september och pågår till 4 oktober, men kampanjen och materialet kan också användas under hela kyrkoåret.
Temat för Skapelsetid 2022 är ”Listen to the Voice of Creation”, på svenska ”Lyssna till skapelsens rop!”.

Skapelsetid 2022

Kardinal Anders Arborelius och generalsekreterare Sofia Camnerin introducerar Skapelsetid 2022.
Foto: Seasonsofcreation.org

År 2022:s tema för Skapelsetid är ”Lyssna till skapelsens rop!” och årets symbol är den brinnande busken:
”Den brinnande busken är den förödande elden när skapelsen ropar, den är ökenspridningen, den är effekterna hos de mest utsatta när de drabbas av klimatförändringarna och den är förlusten av biologisk mångfald. Den brinnande busken är också Andens eld som inspirerar oss till handlingskraft likt brandmäns oräddhet när de kastar sig in i lågorna för att släcka dem. Den är påskens eldar, varifrån våra ljus tänds vidare med ljus och hopp”.

Läs mer om Skapelsetid 2022 på Svenska kyrkans webbplats eller på Seasonofcreation.org.


Skapelsetid-bön 2022

Gud, du som är alltings Skapare,

Din kärlek spred ditt Ord och skapade en symfoni av liv som lovsjunger dig.

Du skapade Jorden genom din outgrundliga visdom och frambringade en mångfald av liv som prisar dig. ”Dag talar till dag därom och natt undervisar natt.” (Psaltarpsalm 19:3)

Du kallade oss människor att bruka och vårda din trädgård. Du gav oss goda relationer med allt och alla som lever så att vi kunde lyssna till deras röster och lära oss att skydda livets nät. Men vi vänder oss till oss själva och bort från de som vi delar din jord med.

Vi blundar för våra medskapelsers råd. Vi lyssnar inte till de fattigas rop och de mest sårbaras behov. Vi tystar de röster som med sina traditioner kunde lära oss att ta hand om jorden. Vi sluter våra öron för ditt kreativa, försonande och uppehållande Ord som kallar oss genom Skriften.

Vi begråter förlusten av våra artfränder och deras livsmiljöer, som aldrig kommer att tala mer. Vi sörjer förlusten av mänskliga kulturer och de liv och försörjningsmöjligheter som har trängts undan eller gått förlorade. Skapelsen ropar när skogar brinner, när djur flyr från orättvisornas eldar som vi tänt genom vår ovilja att lyssna.

I denna Skapelsetid ber vi att du kallar på oss – som en gång från den brinnande busken – med din heliga Andes glöd. Andas på oss. Öppna våra öron och berör våra hjärtan. Vänd vår blick bort från oss själva. Lär oss att begrunda din skapelse och att höra allt levandes röst. De förkunnar din härlighet. För ”tron bygger på förkunnelsen”. (Rom 10:17)

Ge oss hjärtan som lyssnar på evangeliet, de goda nyheterna, om ditt löfte att förnya Jordens ansikte. Ge oss nåd att följa Kristi väg när vi lär oss att med lätta steg vandra på denna heliga mark. Fyll oss med hopp så att vi släcker orättvisans eldar i ljuset av din helande kärlek. Det är din kärlek som håller ihop vårt gemensamma hem.

I Jesu Kristi namn – den som kom för att förkunna goda nyheter för hela skapelsen.
Amen.

Bönen på engelska:
2022 Season of Creation Prayer (pdf)


Arrangemang under Skapelsetid 2022:

3 september: Pilgrim’s Walk for Future Global Day
Den första lördagen i Skapelsetid är en Global Walk for Future-dag. I år infaller denna lördag den 3 september. Då uppmuntras församlingar, föreningar, familjer eller andra intresserade att ordna sin egen eller delta i en Pilgrim’s Walk for Future. Vandra tillsammans och reflektera över temat för årets Skapelsetid: ”Att lyssna till skapelsens rop”. Ett förslag på upplägg för en 2-3 timmars vandring finns på Pilgrim’s Walk for Future:s webbplats.
LÄS MER

1 oktober: Franciskusdagen i Kungsträdgården, Stockholm
Program med procession, mässa, sång, musik, dans och andra programpunkter för barn och vuxna med djur och skapelsen i centrum. Det blir även ett ekumeniskt samtal mellan kardinal Anders Arborelius och generalsekreterare Sofia Camnerin.
Arrangörer: Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN), Studieförbundet Bilda mfl.
LÄS MER


Mer material och information om årets Skapelsetid kommer uppdateras fortlöpande på denna sida.

Världsvid ekumenik – om Skapelsetid

Den 1 september börjar de ortodoxa kyrkornas nyår och den 4 oktober är det Franciskus-dagen som är särskilt viktig inom katolska kyrkan.

Skapelsetid, (Season of Creation) är en tid att förnya vårt förhållande till vår Skapare och hela skapelsen genom att omvända, reparera och glädjas tillsammans. Under Skapelsetid går vi med våra systrar och bröder i den ekumeniska familjen i bön och handling för vårt gemensamma hem.

I år, bland kriser som skakat vår värld, är vi väckta till det akuta behovet att läka våra relationer med skapelsen och varandra. I år går vi in ​​i en tid för upprättelse och hopp som kräver radikalt nya sätt att leva med skapelsen.

Skapelsetid förenar världens 2,2 miljarder kristna kring ett gemensamt syfte. Med så mycket orättvisa runt omkring oss är det viktigt för kristna överallt att samlas och visar världen hur man älskar varandra och skapelsen.

Uppmaning

Vi måste vara rädda om vår jord. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka oss för en gång till hur vi behandlar jorden. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster.

Vi är alla inbjudna att under Skapelsetid be och visa vår omsorg om planeten och dess liv. Låt oss i våra olika traditioner och med våra olika uttryckssätt formulera oss i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisan och hoppet. Ge oss tid till eftertanke kring livets förutsättningar och hur vi bäst kan skydda och vårda livets väv.

Sveriges kristna råd uppmanar alla kyrkor och samfund i Sverige att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang.

Ur ett kristet perspektiv har vi att verka som goda förvaltare av Guds skapelse och den biologiska mångfald som ryms i den. Att uppmärksamma skapelsetid är ett sätt för kyrkorna att medvetandegöra detta ansvar genom gudstjänster – och gärna ekumeniskt!

Material och fakta

Förutom det internationella ekumeniska materialet som är på engelska (se länkar nedan) så finns en hel del material på svenska.

Det är Svenska kyrkan som i olika projekt jobbat med att ta fram gudstjänstmaterial och andaktsmaterial för användning under Skapelsetid 2021 men även senare.

De gudstjänstförslag som arbetats fram följer Svenska kyrkans gudstjänstordning, men intentionen är att delar av dessa gudstjänster också ska kunna användas ekumeniskt. Det finns också ett mycket omfattande andaktsmaterial som är mer direkt användbart för andra samfund, särskilt det andaktsmaterial som arbetats fram av teologistudenter i Lund och i Uppsala. Allt detta finns tillgängligt under Svenska kyrkans hållbarhetsportal Skapelsetid – Svenska kyrkan intranät – Hållbarhetsportalen.

Skapelsetid arrangeras bland annat av Kyrkornas världsråd, den katolska globala klimatrörelsen Laudato Si’ Movement, World Evangelical Alliance Creation Care Network och European Christian Environmental Network.

Det engelska ekumeniska materialet finns tillgängligt genom följande länkar där det även finns intressant information om hur Skapelsetid firas världen över och hur Kyrkornas världsråd ger aktuell information.

Hemsida för Season of Creation: seasonofcreation.org 
Season of Creation på Facebook: Facebook.com/SeasonofCreation