Fjäril

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid inleds 1 september och pågår till 4 oktober, men kampanjen och materialet kan också användas under hela kyrkoåret. Temat för Skapelsetid 2021 är ”A Home for all? Renewing the oikos of God”, på svenska ”Ett hem för alla? Att förnya Guds värld”. I år finns också material på svenska.

Den 1 september börjar de ortodoxa kyrkornas nyår och den 4 oktober är det Franciskus-dagen som är särskilt viktig inom katolska kyrkan.

Skapelsetid, (Season of Creation) är en tid att förnya vårt förhållande till vår Skapare och hela skapelsen genom att omvända, reparera och glädjas tillsammans. Under Skapelsetid går vi med våra systrar och bröder i den ekumeniska familjen i bön och handling för vårt gemensamma hem.

I år, bland kriser som skakat vår värld, är vi väckta till det akuta behovet att läka våra relationer med skapelsen och varandra. I år går vi in ​​i en tid för upprättelse och hopp som kräver radikalt nya sätt att leva med skapelsen.

Skapelsetid förenar världens 2,2 miljarder kristna kring ett gemensamt syfte. Med så mycket orättvisa runt omkring oss är det viktigt för kristna överallt att samlas och visar världen hur man älskar varandra och skapelsen.

Uppmaning

Vi måste vara rädda om vår jord. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka oss för en gång till hur vi behandlar jorden. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster.

Vi är alla inbjudna att under Skapelsetid be och visa vår omsorg om planeten och dess liv. Låt oss i våra olika traditioner och med våra olika uttryckssätt formulera oss i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisan och hoppet. Ge oss tid till eftertanke kring livets förutsättningar och hur vi bäst kan skydda och vårda livets väv.

Sveriges kristna råd uppmanar alla kyrkor och samfund i Sverige att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang.

Ur ett kristet perspektiv har vi att verka som goda förvaltare av Guds skapelse och den biologiska mångfald som ryms i den. Att uppmärksamma skapelsetid är ett sätt för kyrkorna att medvetandegöra detta ansvar genom gudstjänster – och gärna ekumeniskt!

Livesänd Skapelsetid-gudstjänst 1/9 klockan 18.00

Skapelsetid inleds 1 september klockan 18.00 med en livesänd gudstjänst från Vårdnäs kapell utanför Linköping. Medverkar gör bland annat Linköpings stifts biskop Martin Modéus och Sofia Camnerin, generalsekreterare i Sveriges kristna råd.
Sändningen går att se via Svenska kyrkans YouTube-kanal:

Material och fakta

Förutom det internationella ekumeniska materialet som är på engelska (se länkar nedan) så finns i år en hel del material på svenska. Delar av det internationella ekumeniska materialet har översatts till svenska, bland annat en särskild bön som Sveriges kristna råd uppmanar församlingar att använda. Bönen finns att ladda ner här:

Men det finns också helt nytt svenskt material. Det är Svenska kyrkan som i olika projekt jobbat med att ta fram gudstjänstmaterial och andaktsmaterial för användning under Skapelsetid 2021 men även senare.

De gudstjänstförslag som arbetats fram följer Svenska kyrkans gudstjänstordning, men intentionen är att delar av dessa gudstjänster också ska kunna användas ekumeniskt. Det finns också ett mycket omfattande andaktsmaterial som är mer direkt användbart för andra samfund, särskilt det andaktsmaterial som arbetats fram av teologistudenter i Lund och i Uppsala. Allt detta finns tillgängligt under Svenska kyrkans hållbarhetsportal Skapelsetid – Svenska kyrkan intranät – Hållbarhetsportalen.

Skapelsetid arrangeras bland annat av Kyrkornas världsråd, den katolska globala klimatrörelsen Laudato Si’ Movement, World Evangelical Alliance Creation Care Network och European Christian Environmental Network.

Det engelska ekumeniska materialet finns tillgängligt genom följande länkar där det även finns intressant information om hur Skapelsetid firas världen över och hur Kyrkornas världsråd ger aktuell information.

Hemsida för Season of Creation: seasonofcreation.org 
Season of Creation på Facebook: Facebook.com/SeasonofCreation
Kyrkornas världsråd: Press

Förutom den internationella bönen för Skapelsetid 2021 (som finns under ”Prayer”) finns det förslag till gudstjänst och många andra tips på lokala aktiviteter, t ex meditation ute i naturen (”Earth Examen”). Man ger också tips på hur man på ett ambitiöst sätt kan planera sina aktiviteter (”Event Checklist”). För att ge glimtar av detta har en snabb översättning gjorts av dessa två dokument: