Skapelsetid

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Detta sker i en tid då världen står inför en gigantisk uppgift att dela jordens tillgångar både uthålligt och rättvist.

Sveriges kristna råd uppmanar alla kyrkor och samfund i Sverige att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang. Särskilt under tiden 1 september till andra söndagen i oktober som är den tid den europeiska ekumeniska rörelsen utlyst till Skapelsetid, men också under hela kyrkoåret.

Kyrkoårets början

1 september är kyrkoårets början i den östliga kristna traditionen – enligt judisk förebild (2 Mos 23:16) och 15 oktober är Tacksägelsedagen i den västliga kristna traditionen.

Vi behöver gå lite lättare fram på jorden. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka oss för en gång till hur vi behandlar jorden. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster.

Be för vår jord

Vi är cirka 2,2 miljarder kristna på jorden och vi är alla inbjudna till att under Skapelsetid be och visa vår omsorg om planeten och dess liv. Låt oss i våra olika traditioner och med våra olika uttryckssätt formulera oss i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisan och hoppet. Ge oss tid till eftertanke kring livets förutsättningar och hur vi bäst kan skydda och vårda livets väv.

Skapelsetid – tid att fira gudstjänster med teman kring miljö och hållbarhet – gärna ekumeniskt!

Mer material kommer

Inför Skapelsetid i september 2019 kommer vi att presentera inspirationsmaterial här.