Skapelsetid

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Perioden för Skapelsetid är främst 1 september till andra söndagen i oktober, men kan också användas under hela kyrkoåret.

Skapelsetid 2019

Den europeiska katolska biskopskonferensen (CCEE) och det ekumeniska samarbetsorganet Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) inbjuder i ett uttalande till gemensam bön för skapelsen under tiden från och med den 1 september till den 4 oktober.

I uttalandet står att ”genom felaktig användning av naturresurser, och genom förstörelse och föroreningar, fortsätter vi att åsamka Guds skapelse svåra sår”, och att den livsstil som är typiskt för det moderna samhället får konsekvenser för hela världen. Kyrkoledarna uppmanar alla att ”stoppa det kretslopp av självcentrering och isolering, och komma ihåg att vi alla tillhör samma mänsklighet”.

Därför, säger ordförandena för CCEE och KEK, inbjuds alla ”kristna och varje människa av god vilja till att ta ansvar för skapelsen, att klokt och konkret arbeta som goda förvaltare och att bekämpa orättvisor genom att skydda biologisk mångfald.”

Material och mer fakta

Läs om Skapelsetid och hämta gudstjänstmaterial: seasonofcreation.org 
Läs texten från kyrkoledarna om gemensam bön: Uttalande
Kyrkornas världsråd: Press
Besök Season of Creation på Facebook: Facebook.com/SeasonofCreation

Uppmaning

Vi behöver gå lite lättare fram på jorden. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka oss för en gång till hur vi behandlar jorden. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster.

Vi är alla inbjudna att under Skapelsetid be och visa vår omsorg om planeten och dess liv. Låt oss i våra olika traditioner och med våra olika uttryckssätt formulera oss i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisan och hoppet. Ge oss tid till eftertanke kring livets förutsättningar och hur vi bäst kan skydda och vårda livets väv.

Sveriges kristna råd uppmanar alla kyrkor och samfund i Sverige att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang.

Ur ett kristet perspektiv har vi att verka som goda förvaltare av Guds skapelse och den biologiska mångfald som ryms i den. Att uppmärksamma skapelsetid är ett sätt för kyrkorna att medvetandegöra detta ansvar genom gudstjänster – och gärna ekumeniskt!

Kyrkoårets början

1 september är kyrkoårets början i den östliga kristna traditionen – enligt judisk förebild (2 Mos 23:16) och 15 oktober är Tacksägelsedagen i den västliga kristna traditionen.

Arrangörer

Skapelsetid arrangeras av Kyrkornas världsråd, den katolska globala klimatrörelsen, ACT Alliance, påvens världsomspännande bönenätverk och Anglican Communion Environmental Network.