Fjäril

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid inleds 1 september och pågår till 4 oktober, men kampanjen och materialet kan också användas under hela kyrkoåret.

Skapelsetid #SOC2020

Skapelsetid, (Season of Creation) som pågår 1 september – 4 oktober 2020, är en tid att förnya vårt förhållande till vår Skapare och hela skapelsen genom att omvända, reparera och glädjas tillsammans. Under Skapelsetid går vi med våra systrar och bröder i den ekumeniska familjen i bön och handling för vårt gemensamma hem.

I år, bland kriser som skakat vår värld, är vi väckta till det akuta behovet att läka våra relationer med skapelsen och varandra. I år går vi in ​​i en tid för upprättelse och hopp som kräver radikalt nya sätt att leva med skapelsen.

Skapelsetid förenar världens 2,2 miljarder kristna kring ett gemensamt syfte. Med så mycket orättvisa runt omkring oss är det viktigt för kristna överallt att samlas och visar världen hur man älskar varandra och skapelsen.

Uppmaning

Vi måste vara rädda om vår jord. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka oss för en gång till hur vi behandlar jorden. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster.

Vi är alla inbjudna att under Skapelsetid be och visa vår omsorg om planeten och dess liv. Låt oss i våra olika traditioner och med våra olika uttryckssätt formulera oss i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisan och hoppet. Ge oss tid till eftertanke kring livets förutsättningar och hur vi bäst kan skydda och vårda livets väv.

Sveriges kristna råd uppmanar alla kyrkor och samfund i Sverige att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang.

Ur ett kristet perspektiv har vi att verka som goda förvaltare av Guds skapelse och den biologiska mångfald som ryms i den. Att uppmärksamma skapelsetid är ett sätt för kyrkorna att medvetandegöra detta ansvar genom gudstjänster – och gärna ekumeniskt!

Material och fakta

Allt material är på engelska.

Hemsida för Season of Creation: seasonofcreation.org 
Season of Creation på Facebook: Facebook.com/SeasonofCreation
Kyrkornas världsråd: Press

Arrangörer

Skapelsetid arrangeras av Kyrkornas världsråd, den katolska globala klimatrörelsen, ACT Alliance, påvens världsomspännande bönenätverk och Anglican Communion Environmental Network.