Skapelsetid är ett världsvitt initiativ där kyrkor och samfund i bön, gudstjänst och handling söker vägar att värna den jord Gud älskar. Detta är ett uppdrag vi alltid har men som uppmärksammas lite extra under en period varje höst.

Skapelsetid börjar alltid den 1 september, på världsböndagen för skapelsen, och avslutas den 4 oktober, på den Helige Franciskus dag. Temat för skapelsetid 2024 är ”Hopp och Handling – tillsammans med skapelsen” (To Hope and Act with Creation).

Ur ett kristet perspektiv har vi att verka som goda förvaltare av Guds skapelse och den biologiska mångfald som ryms i den. Att uppmärksamma skapelsetid är ett sätt för kyrkorna att medvetandegöra detta ansvar genom gudstjänster – och gärna ekumeniskt!

Under våren kommer vi på den här sidan presentera mer information och material om skapelsetid 2024.

Skapelsetid 2023 – Låt rätten välla fram

Amos ord riktas också till oss: vi ska ta oss an ekologisk rättvisa, tillsammans med de som drabbas mest av klimatorättvisa och miljöförstöring. Med kristna över hela jordklotet blir vi en del av arbetet för rättvisa och försoning.

I år genomför Sveriges kristna råd Skapelsetid i ett nära samarbete med Pilgrim Walk for future, som kommer arrangera en global pilgrimsdag den 2 september. För andra tips på vad ni kan göra i ert sammanhang, gå in på www.godjord.nu och www.gronkyrka.se .

Varje år arbetas även ett gudstjänst- och inspirationsmaterial fram, den s.k. ”celebration guide” som du hittar här.

Använd och översätt materialet så som det passar ert sammanhang. Nedan finns en översättning av den centrala bönen.

Mer info om Skapelsetid 2023 finns på Season of Creations webbplats.

Gemensam bön (2023)

Alltings skapare,

Ur din kärleks gemenskap vällde livet fram som en mäktig flod. Hela skapelsen föddes därur.

På denna jord, fylld av din kärleks överflöd, blev ordet kött och spred livets vatten genom att förkunna fred och rättvisa för hela skapelsen.

Du kallade människan att odla och vårda din trädgård. Du skapade oss till gemenskap med varje varelse, men vi lyssnar vare sig till jordens eller de utsattas rop. Vi bröt gemenskapen, vi hindrade kärleksflödet och syndade emot dig när vi inte värnade förutsättningarna för livet själv.

Vi gråter över vår medskapelse och livsmiljöer som förlorats, vi sörjer förlusten av mänskliga kulturer, tillsammans med liv och levebröd som har fördrivits eller försvunnit. Med smärta ser vi att en logik av död, krig och våld har ätit sig in i oss själva och vår värld.

Öppna våra öron för ditt skapande, försonande och upprätthållande Ord som talar till oss genom både Skriftens bok och Skapelsens bok. Välsigna oss än en gång med ditt livsgivande vatten, så att din Skaparande må låta rättvisa och fred flöda igenom våra hjärtan och flöda över in i hela skapelsen.

Öppna våra hjärtan, så att vi tar emot det livets vatten som är din rättvisa och fred, och delar dem med våra lidande bröder och systrar, med alla varelser omkring oss, med hela skapelsen.

Välsigna oss till att vandra tillsammans med alla människor av god vilja, så att de många bäckar små av det levande vattnet som är Guds rättvisa och fred blir till en mäktig flod över hela vår jord.

Genom den som kom för att förkunna de glada nyheterna till hela skapelsen, Jesus Kristus.

Amen