Skapelsetid är ett världsvitt initiativ där kyrkor och samfund i bön, gudstjänst och handling söker vägar att värna den jord Gud älskar. Detta är ett uppdrag vi alltid har men som uppmärksammas lite extra under en period varje höst.

Skapelsetid börjar alltid den 1 september, på världsböndagen för skapelsen, och avslutas den 4 oktober, på den Helige Franciskus dag. Temat för Skapelsetid 2023 är ”Let justice and peace flow” – ”Låt rätten välla fram.”

Ur ett kristet perspektiv har vi att verka som goda förvaltare av Guds skapelse och den biologiska mångfald som ryms i den. Att uppmärksamma skapelsetid är ett sätt för kyrkorna att medvetandegöra detta ansvar genom gudstjänster – och gärna ekumeniskt!

Skapelsetid 2023 – Let justice and peace flow

Profeten Amos ropar: ”Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!” (Am 5:24).

Amos ord riktas också till oss: vi ska ta oss an ekologisk rättvisa, tillsammans med de som drabbas mest av klimatorättvisa och miljöförstöring. Med kristna över hela jordklotet blir vi en del av arbetet för rättvisa och försoning.

I år genomför Sveriges kristna råd Skapelsetid i ett nära samarbete med Pilgrim Walk for future, som kommer arrangera en global pilgrimsdag den 2 september. För andra tips på vad ni kan göra i ert sammanhang, gå in på www.godjord.nu och www.gronkyrka.se .

Mer info om Skapelsetid 2023 finns på Season of Creations webbplats.