Under Kyrkornas globala vecka uppmärksammar kyrkorna gemensamt rättvisefrågor i gudstjänster och aktiviteter. Veckan firas varje år i november sedan år 2005.

Globala veckan 2021: 14-21 november

Årets tema kommer preliminärt att handla om fossil avinvestering. Mer info kommer senare i juni 2021.
Några exempel på andra initiativ och mer information:
The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty
Catholic Climate Movement

Fair Finance Guide

Guds avbild

Fred, försoning, rättvisa, jämlikhet, utrota hunger, demokrati och mänskliga rättigheter … Det finns många sätt att uttrycka strävan efter ett värdigt liv för alla människor på jorden utifrån en kristen grundsyn att alla är skapade till Guds avbild, lika mycket värda och att jorden, skapelsen är för oss att förvalta tillsammans.

Ordet ekumenik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”hela den bebodda världen”, eller ”hela Guds hushåll”. Ekumenik har också kommit att bli uttrycket för kyrkornas strävan efter enhet och samverkan. Globala frågor är ekumeniska frågor och Kyrkornas globala vecka är en utmaning till kyrkorna tillsammans att lokalt lyfta rättvisefrågor.

Förra årets bön i Globala veckan (2020)

Livets Gud,
i dig är det som vi lever, rör oss och är till.
Vi tackar dig för livets gåva och allt som vi får ta emot av dig.
Du håller din vakande hand över var och en av oss.

Vi lever i en tid då hela världen är drabbad.
Vi ber om hälsa och välbefinnande för alla människor på jord,
särskilt för dem som på olika sätt drabbas av sjukdom
och för dem som känner oro och ängslan.

Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.

Vi ber för alla dem som arbetar med att ge stöd åt människor i utsatthet
inte minst inom sjuk- och hälsovården.

Hjälp oss alla att bidra till ett samhälle
som värnar alla människors värde och värdighet.
Ge oss kraft att stödja varandra bortom egna intressen.

Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling.
Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.
Din är makten och äran i evighet.
Amen.