Sveriges kristna råd har inte längre ett övergripande ansvar för Kyrkornas globala vecka. Men vi uppmuntrar församlingar att göra egna satsningar på detta tema under perioden.

Mellan 2005 och 2021 tog Sveriges kristna råd ett särskilt ansvar för att uppmuntra firandet av Kyrkonas globala vecka i november varje år.

Framöver uppmuntrar vi församlingar att göra egna satsningar, gärna tillsammans med andra aktörer i närområdet.

Rättvisefrågor har många ansikten, alltifrån global klimaträttvisa, migration, hunger och mänskliga rättigheter till trygghet i våra stadsdelar och byar, jämlikhet i lokalsamhället och demokratins skörhet.

Under ”Vårt arbete” här på SKR:s hemsida hittar du material och länkar som kan bidra till inspiration.