1925 bjöd Svenska kyrkans ärkebiskop Nathan Söderblom in till the Universal Christian Conference on Life and Work. Ett stort antal internationella företrädare för ortodoxa och protestantiska kyrkor samlades. Sveriges kristna råd uppmärksammar hundraårsminnet av detta genom att markera Ekumeniska året 2025.

Freden stod i centrum för det stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925. En lång rad ämnen behandlades under mötet, men freden utgjorde det viktigaste. När Sveriges kristna råd år 2025 uppmärksammar hundraårsminnet av Stockholm 1925 finns det mycket goda skäl att bibehålla denna centrering. Fredsfrågor äger oförminskad aktualitet i vår tid.

Stockholmsmötet fick stor internationell betydelse, för såväl kyrkans ekumeniska liv som i ett större samhällsperspektiv. Mötet genomfördes i ett krigshärjat Europa och utmanade i sin samtid en djupt splittrad kristendom.

En milstolpe i den ekumeniska rörelsen

Konferensen samlade kyrkoledare i en omfattning som världen inte sett sedan kyrkomötet i Nicea 1700 år tidigare och utgör en milstolpe i den ekumeniska rörelsen. Visionen var att främja enhet genom ”praktisk kristendom” i Life and Work-rörelsen, men också i Faith and Order-rörelsen, liksom genom internationell mission för fred och rättvisa.

Fokus låg på vad möten mellan människor och olika kyrkor kan möjliggöra. Stockholmsmötet drev frågan om en samlande internationell ekumenisk organisation. Genom bildandet av Kyrkornas världsråd 1948 sammanfördes Life and Work och Faith and Order i ett organ. Senare infogades också internationell mission och evangelisation.

Mötet lade grunden för Sveriges kristna råd

Stockholmsmötet fick också stor betydelse för den svenska ekumeniken. Mötet ledde fram till att den Svenska Ekumeniska Nämnden (SEN) bildades 1933, vilken ombildades till Sveriges kristna råd 1992.

I vår tid gläds vi åt att Sveriges kristna råd blivit än bredare som ekumenisk samlingsplats än vad som var möjligt för 100 år sedan. Såväl Romerskkatolska kyrkan som pingströrelsen saknades vid Stockholmsmötet 1925, men har nu anslutit som medlemmar i Sveriges kristna råd.

Sommarkurs: Ekumeniskt fredsarbete i tider av krig, 7,5 p

Ekumeniska högskolan i Stockholm tillhandahåller en sommarkurs på distans för dig som vill fördjupa dig i arvet från Stockholm 1925. Undervisning sker under juni och juli med möjlighet till deltagande i Ekumeniska veckan i Stockholm i augusti 2025. För mer information, klicka här.