Vi ser fram emot att många vill samverka och bidra inför och under Ekumeniska året 2025. Samverkande organisationer, lokala kristna råd och marknadsföring av event kan, och uppmanas, använda begrepp och logga enligt instruktioner. På denna sida kommer det att läggas upp material att använda allt eftersom.