2025 är ett unikt år då världens alla kyrkor firar pingsten samtidigt. Som kyrkorna tillsammans utmanar vi varandra att ta nya steg för gemenskap och vara med att skapa fred på den plats där vi bor.

När Anden svepte in över de samlade apostlarna i Övre salen den första Pingstdagen skapades något helt nytt. En helt ny gemenskap där enheten i Kristus var viktigare än etnisk tillhörighet, klass eller kön.

Precis som den allra första pingstdagen, fortsätter Guds heliga Ande att överraska, inspirera och sammanlänka människor på oväntade sätt. Anden enar och försonar och bygger broar till det okända.  Guds heliga Ande är alltid Enhetens ande. Enhet betyder inte att vi alltid tycker likadant, men det betyder att vi erkänner att vi har samma rot och grund i Kristus. På så sätt är vi som kyrkor med Kristus i centrum, kallade att verka för enhet och försoning på alla nivåer – både inom och mellan våra samfund och i samhället.

När vi tillåter Guds heliga Ande vägleda oss, leds vi på fredens vägar.  Låt därför den gemensamma pingsthelgen 2025 bli en Tid för Guds fred. En tid för bön, gemenskap och överraskande möten.  

De nio dagarna före Pingst (mellan Kristi himmelfärds dag och Pingst) bjuder vi liksom tidigare år in till gemensam bön genom Pingstnovenan. Bönen finns översatt till tretton språk – läs mer här.

”Denna helg visar vi att det bara finns en enda värld och en enda mänsklighet. Särskilt i orostider vill vi peka på att Gud fortsatt sänder tröstens och hoppets Ande.”, skriver generalsekreterare Sofia Camnerin, och uppmanar varje lokal kyrka och församling att låta Pingsten 2025 präglas av generositet, välkomnande och gemenskap med övriga kyrkor på de platser där vi finns – för de platser där vi finns.

Då Sveriges nationaldag 2025 infaller på fredagen före Pingstafton, blir denna sekulära helgdag en naturlig utvidgning av pingsthelgen. Denna dag ger möjlighet att fira att Gud samverkar med alla människor av god vilja, oavsett etnicitet eller religiös hemvist.  

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för Gemensam Pingst vill inspirera till ekumeniska sammankomster, interreligiösa möten, hoppingivande vittnesbörd med mera under Pingsthelgen 2025. Låt allt som sker denna helg, ske i öppenhet för den Heliga Andes tilltal och vägledning. 

Kom helig Ande!