Cristina Grenholm är präst, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans nationella kansli. I sin reflektion kring orden frid och fred konstaterar hon att orden är två dimensioner av samma sak, där den ena inte kan vara utan den andra.

Bland de inledande texterna till fastan finns askonsdagens epistel ur Jakobs brev 2:14-17 för första årgången i Svenska kyrkans evangeliebok:

Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.

Jakobs brev 2:14-17

Frid och fred

Svenskan har två ord, där många språk har ett: frid och fred. Det heter eirene på grekiska och shalom på hebreiska. I denna text översätts det grekiska ordet med ”frid” och är en del av ett uttryck som också är en av Jesus vanliga avskedsfraser: ”Gå i frid”.

I Bibel 2000 är den vanligaste översättningen i Nya testamentet ”frid”. Det förekommer 52 gånger, medan fred förekommer 26 gånger. I Gamla testamentet är förhållandena de motsatta: där är fred en vanligare översättning än frid.

För många har valet mellan fred och frid stor betydelse. I den nyare versionen av den aronitiska välsignelsen, som kan användas som alternativ till den äldre, är avslutningen denna: ”Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred”. Många uttrycker att de saknar att ”få friden” i den äldre versionen: ”Herren vände sitt ansikte till er och give er frid”.

I andra moderna språk med ett gemensamt ord, som i engelskan, behövs flera ord för att uttrycka denna skillnad. På engelska kan man skilja mellan ”to be at peace” och ”to build peace”.

Två dimensioner av samma sak

Samtidigt som vi kan se skillnaden, får vi konstatera att ”frid” och ”fred” är två dimensioner av samma sak – inte bara två översättningar av samma grekiska eller hebreiska ord. Den ena dimensionen kan inte vara utan den andra. Vi kan se det så att svenska språket pekar på den visdomen.

Jakob verkar anse att det är för mycket ”Gå i frid”-ande i församlingen. Han pekar på att friden inte finns utan kampen för fredens villkor: konkret omsorg om dem som lever i utsatthet och handfast engagemang för rättvisa.

Så när vi talar om friden, låt oss inte glömma att freden är en dimension av den. Och när vi talar om freden, låt oss påminna varandra om att den är en dimension av friden. Det är inte antingen eller, utan både och.

Låt oss bära den visdomen med oss i vårt tema för Ekumeniska året 2025, ”Tid för Guds fred”.

Gud, tack för att du sänder oss ut med Jesus ord ”Gå i frid”, ut för att vara medarbetare i din mission, delaktiga i kampen för ditt rikes förverkligande bland oss, genom omsorg om varje medmänniska, i engagemang för rättvisa.

Låt oss få visa på att nu är tid för din fred. Låt oss också få vila i att din frid omsluter oss och hela din skapelse.
I Jesu namn, Amen.

Cristina Grenholm, askonsdagen den 14 februari 2024