Diakonins månad 2016-2017

Temat för Diakonins månad 2016-2017 var "Ungas psykiska ohälsa". Här har vi samlat digitalt material om ungas psykiska ohälsa som både ger stöd till drabbade och vägledning till de som är engagerade i socialt arbete.