Äldres psykiska ohälsa

Temat för Diakonins månad 2018 och 2019 är Äldres psykiska ohälsa.

Vi hoppas att temat för Diakonins månad 2018 inte bara gavs uppmärksamhet under den traditionella septembermånaden, utan ska få utrymme under hela året. Vi hoppas att temat om äldres psykiska ohälsa ska spridas runtom i landet genom lokalt och regionalt anordnade inspirationsdagar. Studieförbunden Sensus och Bilda ställer gärna upp och medverkar i planering och genomförande av inspirationstillfällen.