Diakonins månad

Varje år i september sätter kyrkorna fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad.

Diakoni är något ofrånkomligt för en kristen kyrka. Diakonins dag är en tradition som under lång tid funnits inom Svenska kyrkan.

Från 1999 möttes diakoniansvariga inom kyrkor och samfund tillsammans med personer från Hela Människan i ett ekumeniskt nätverk inom Sveriges kristna råd.

Gruppens samtal och gemenskap ledde till att man inför 2004 producerade ett fördjupningsmaterial om diakoni: Rik rättvisa – en berättelse om diakoniansvar över gränserna. I samband med det lanserades begreppet Diakonins månad första gången.

Medmänniskan – inledning

Diakonins månad firas under hela september månad i ett växande antal kyrkor och samfund. Många kyrkor uppmärksammar särskilt Diakonins månad den söndag i kyrkoåret som har temat ”Medmänniskan” (13 e Tref) som år 2019 infaller den 15 september.

Som ett stöd i arbetet kring detta har grupper knutna till SKR fortsatt att producera ett fördjupningsmaterial. Det har haft olika innehåll, ofta utifrån det tema som valts för Diakonins månad det året. Ofta används materialet även under andra delar av året.

Arrangörer

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Stockholms katolska stift, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.