I denna  modul finner du en samling organisationer och myndigheter som kan fungera som ett komplement till det stöd som ni kan ge i församlingen. 

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov. Socialtjänstens uppdrag är att arbeta för att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Många familjer får hjälp av socialtjänsten. I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också ge stöd och hjälp till barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp. Både barn och vuxna kan på egen hand kontakta socialtjänsten för stöd. Dessutom bör alla som misstänker att ett barn far illa kan anmäla sin oro för barnet till socialtjänsten.

Koll på Soc 

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år. Soc och socialtjänsten är samma sak. Sajten är ett stöd för dig som redan är i kontakt med soc, eller för dig som har funderat på att kontakta soc för att du mår dåligt, eller vet någon annan som mår dåligt. På sajten finns bland annat information om vad soc gör, tips inför möten med soc och hjälp för dig som vill ta kontakt med dem. Till sajten hör också en Youtube-kanal med filmer om soc

Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn -och ungdomspsykiatrin finns inom regionernas verksamhet runt om i hela Sverige. Verksamheten riktar sig till barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård. Du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för.

Några exempel på situationer där BUP kan erbjuda expertis och stöd för att hjälpa barnet eller ungdomen att må bättre och hantera sina svårigheter är tillstånd av ångest, depression, ätstörningar, självskadebeteende, allvarliga bråk och konflikter i familjen, svårigheter med att få och behålla kompisar, koncentrationssvårigheter, upplevelser av skrämmande händelser, utredning och behandling av ADHD, utredning av autismspektrumtillstånd.

Bris

Bris stödjer barn och unga på flera sätt. Dels via vår stödlinje dit barn kan ringa, chatta eller mejla med en kurator, dygnet runt, men även gruppstöd och möjlighet att träffa en kurator på någon av våra Brismottagningar. För vuxna som har frågor om barn finns Bris vuxentelefon, som också finns på arabiska och ukrainska samt Bris stödlinje för idrottsledare.

Barnahus

Barnahus är en plats dit barn kan komma när det finns misstanke om att barn utsatts för brott, som misshandel, sexuella övergrepp eller barnfridsbrott. På Barnahus samarbetar polis, socialtjänst, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykologer. Barnahus finns i många kommuner i Sverige. 

Bojen

Bojen vänder sig till barn och ungdomar som har upplevt våld i hemmet, och till deras våldsutsatta förälder. 

Bonavia 

Bona Via finns för dig som har en förälder/vuxen i din familj som dricker för mycket alkohol eller använder narkotika eller läkemedel. Du kan också komma om din förälder har fått hjälp att sluta dricka alkohol eller använda andra droger. Bonavia erbjuder både gruppstöd, men även individuell rådgivning eller stödsamtal. 

ECPAT

ECPAT arbetar för att få stopp på sexuell exploatering av barn. ECPAT arbetar med stöd både till barn och vuxna. På webbsidan “Ditt ECPAT” kan alla under 18 år få stöd. ECPAT ger råd och hjälp i frågor om sexuell utsatthet och sexuella övergrepp och kan också hjälpa till att ta ner nakenbilder som spridits på nätet.

Föreningen Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till de som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Även du som är förälder, partner, syskon, vän eller annan närstående till någon som har utsatts för sexuella övergrepp kan söka stöd hos Storasyster.

Föräldralinjen

Föräldralinjen är Minds stödlinje för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Till föräldralinjen kan du ringa för att ställa frågor eller bolla tankar för att hitta nya förhållningssätt och vägar till en bättre situation. 

Gyllingen 

Gyllingen ger stöd till dig som är barn eller ungdom och har någon i din familj med psykisk ohälsa eller sjukdom. På Gyllingen kan du träffa andra i liknande situation. Gyllingen erbjuder även olika typer av föräldrastöd, som anhörigkurs och öppen förskola, samt rådgivande samtal.

Knas Hemma

Knas Hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar och finns nationellt. Vi som är med i Knas Hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13 – 30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga. Knas Hemma arbetar med att förändra samhället genom att påverka, utbilda och sprida kunskap om barn och ungdomar med erfarenhet av placeringar.

Maskrosbarn

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för de 500 000 barn i Sverige med föräldrar som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld.

Nätvandrarchatten

Kyrkans nätvandrare grundades av Kyrkans SOS och Skolkyrkan i Göteborg, idag är det ett samarbete mellan stiftelsen Kyrkans SOS och enskilda församlingar i Svenska kyrkan i hela landet. Nätvandrarchatten har som syfte att utbilda trygga vuxna som finns på nätet för att lyssna på och stötta unga genom den anonyma stödchatten för alla mellan 12-25 år.

Randiga huset

Randiga Huset är en ideell organisations har som syfte att ge stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Utöver stödverksamheten arbetar Randiga Huset med utbildning och fortbildning inom kommuner, landsting och privat sektor för att öka kunskapen om barns sorg och deras behov. Du behöver ingen remiss.

Regnbågslinjen

Regnbågslinjen finns för dig som behöver dela din livssituation med någon. Det som känns svårt, det som tynger dig eller som du av annan anledning har behov av att dela med någon. De som svarar är HBTQI-personer som är noga utvalda och rustade för att möta dig där du befinner dig. Det är ingen rådgivning och ingen terapi utan ett avlastande och stödjande samtal med en medmänniska.

Scouterna 

Scouterna är en organisation som ger över 80 000 barn och ungdomar i hela landet möjlighet att uppleva äventyr tillsammans och samtidigt utvecklas som individer.

Solrosen – Räddningsmissionen

Solrosen finns till för barn, unga och vuxna som har en familjemedlem som är frihetsberövad. På Solrosen kan man ställa frågor och prata om sådant man funderar på. Det finns möjlighet att delta i gruppverksamhet men även i individuella samtal. Att komma till Solrosen kostar ingenting och allt deltagande är frivilligt. 

Syskonstödet – Räddningsmissionen

Syskonstödet finns för dig som har eller ska få ett placerat syskon. På hemsidan kan du lära dig mer om vad det kan innebära för dig när din familj blir familjehem. Du kan få svar på vanliga frågor, få praktiska tips på hur man kan få det att funka och ta del av berättelser från andra som är eller har varit i din situation. 

Transammans

Transammans bryter ofrivillig ensamhet och skapar gemenskap och trygga mötesplatser, genom aktiviteter och arrangemang för transpersoner och närstående. Hos Transammans kan en träffa andra, utbyta erfarenheter och vara sig själv!

YUOMO

Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan även läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. På Youmo kan du se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar. Youmo är en del av UMO.se, som Sveriges regioner ansvarar för.

Hela människans stödgrupper 

Hela Människan har lång erfarenhet i att utbilda socialtjänst och andra intresserade över hela landet i hur man startar och leder stödgrupper för barn i utsatt livssituation. Materialet och utbildningen går under namnet Lina och Linus.

Equmenia Gaming 

Equmenia vill genom stöd till föreningar & ledare ge förutsättningar för att bedriva gamingverksamhet. Equmenia gaming vill möta barn & unga där ca 95% av dem regelbundet befinner sig, i gamingvärlden.