På denna sida hittar du texter kopplade till olika teman som är grundläggande frågor i livet, som till exempel kärlek, lycka eller ensamhet. Använd dem för att få inspiration till exempelvis en andakt. Texterna kommer från Svenska kyrkan.

Kärlek

Kärlek kan se ut och beskrivas på så många sätt. Ofta handlar det om känslor mellan människor. Men det är bara en del. Den andra delen är Guds kärlek till människan. Den är kristendomens innersta kärna och budskapet i många av Bibelns berättelser.
Kärleken är ett nav i livet – Svenska kyrkan (Text: Niclas Blåder, präst och docent)

Lycka 

Lycka kan vara så många olika saker. Ibland är den lättare att se hos andra och vi blir olyckliga när vi jämför. Men kanske kan vi finna lyckan i insikten om livets begränsning?
Lycka – Svenska kyrkan (Text: Susanne Dahl, präst)

Sjukdom och död

Jesus botar sjuka men inte alla. Sjukdom och död ingår i att vara människa. De bibliska berättelserna erbjuder inget tydligt svar på varför det är så. Ofta lämnar vi en berättelse om hur Jesus botat med frågor om varför och hur och vad hände sedan. Men kristen tro och bibelns berättelser kan hjälpa oss att förstå att hälsa kan betyda liv och gemenskap mitt i sjukdom och död.
Hälsa – Svenska kyrkan (Text: Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor)

Ensamhet

Ensamhet kan vara självvald eller påtvingad. Gud räddar oss inte från den påtvingade ensamheten, men Gud finns där och delar den med oss.
Ensamhet – Svenska kyrkan (Text: Carina Sundberg, präst och teologie doktor)

Livsmod

Vi behöver inte bara mat och husrum för att leva. Vi behöver också livsmod – eller mod att leva. När livsmodet brister kan vi lita på att Gud inte överger oss.
Livsmod är mod att leva – Svenska kyrkan (Text: Thomas Jarvid, präst)

Misslyckande 

Att misslyckas är inte detsamma som att vara misslyckad. Lätt att säga, men kan vara svårt att tro på. En förnedrad, korsfäst och död Jesus kan ses som det största misslyckandet av alla. Istället är det ett bevis på att Gud inte är rädd för misslyckande, utan finns med oss i mörka stunder.
Misslyckande – Svenska kyrkan (Text: Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor)

Pengar och det goda livet

Redan i skapelseberättelsen inrättar Gud ett ekonomiskt system. Människan får jorden och samtidigt uppdraget att ta ansvar för den. Lätt att beskriva, men bevisligen svårt att följa. Och hur kan man som kristen se på pengar? Är de roten till det onda eller möjliggörare?
Pengar och det goda livet – Svenska kyrkan (Text: Kent Wisti, präst)

Skam gör livsvägen knagglig 

Skammen känns som om vi inom oss bär något som är fel, fult, farligt eller förbjudet. För att vi ska bli vårt sanna jag igen, behöver vi få möta en annan människa.
Skam gör livsvägen knagglig – Svenska kyrkan (Text: Göran Larsson, präst och psykoterapeut)

Tröst kommer med närvaron – av Gud och andra människor 

Dela din oro med en vän – och du får tröst. Eller med Gud. För Gud håller sig inte på avstånd, utan kommer till oss för att hjälpa oss, som en tröstare.
Tröst kommer med närvaron – av Gud och andra människor – Svenska kyrkan (Text: Thomas Jarvid, präst)