Här har vi samlat filmer om handlar som relaterar till Ungas väg till mening – mellan hopp och förtvivlan. 

Barn om vad de tycker om att göra i kyrkan

Se filmen från Equmenia där barnen Noomi, Josua, Kristi, Harry, Märta och Hedda berättar om vad de tycker om att göra i kyrkan och beskriver vem Gud, Jesus och den helige Ande är:

Att våga möta unga som inte mår bra

Ullakarin Nyberg är psykiatriker och forskare och arbetar med självmordsförebyggande arbete. Hon skiljer mellan psykisk sjukdom och psykiskt lidande, där det första kan handla om depression eller bipolär sjukdom. ”Psykiskt lidande kan vara nog så allvarligt utan att det passar in i en sjukdomsbild. Att jag inte förmår upprätthålla hopp. Att jag ständigt känner mig förtvivlad och ångestfylld. Det kan bero på att jag blir mobbad eller på yttre omständigheter, men man ska alltid ta psykiskt lidande på stort allvar”, säger hon i filmen.

Om att vara förälder till ett barn med särskilda behov

När livet stramas åt skärps blicken berättar Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin om sina personliga erfarenheter av att vara förälder till ett barn med särskilda behov. Hon har valt att återge olika händelser över en längre tid vilket gör att boken spänner över flera år. Sofia skriver om sitt liv, om det är möjligt att försonas med Gud, med livet som det blev, efter svåra erfarenheter och kriser.

”När man man lever med barn med neuropsykiatriska diagnoser, blir kontrasterna än tydligare. Jag tänker ibland att livet målas i ännu starkare färger, kärleken blir allt starkare, men även smärtan. Som människor kommer vi alltid att möta nya utmaningar och svårigheter som behöver hanteras. Så länge vi lever behöver vi försoning.”

När livet stramas åt skärps blicken är inte bara en personlig berättelse om en livskris utan också en kärleksförklaring till ett barn.

Hör Sofia Camnerin prata om boken här: