Tre filmer som på olika sätt visar hur församlingar jobbar med livsmod.

Templet i Stockholm – en social mötesplats där alla behövs

Frälsningsarmén Templet på Östermalm i Stockholm driver ett socialt arbete i samarbete med två andra föreningar (Gula Änglarna och Ny Gemenskap). Till Templet kommer människor med stora behov, både ekonomiskt och socialt. En del av gästerna kommer för att bryta sin ofrivilliga ensamhet. Arbetet är också ett sätt att medverka till integration. En viktig del i arbetet är alla de volontärer som hjälper till. Många av dessa har egen erfarenhet av olika typer av utsatthet. Medverkande i filmen är Daniel Back, som leder Templets sociala arbete samt Göran Larsson och Salma Sharifi, som båda arbetar i kaféet.

Teckenspråkstolkad version hittar du här


Nycklar till existentiell hälsa – metoder och forskning

Cecilia Melder är präst, religionspsykolog och forskare. I filmen berättar hon om vilka faktorer som påverkar människors existentiella hälsa. Lena Bergquist är metod- och verksamhetsutvecklare inom existentiell hälsa. Tillsammans har de tagit fram ett material som är en hjälp i arbetet med att stärka människors existentiella hälsa. Metoden baseras på forskning och består av ett antal samtalskort med frågor. Materialet används bland annat inom skola, vård, psykiatri, sjukhuskyrka och som stöd för äldres existentiella hälsa.

Lena Bergquist har skrivit boken Soulfulness för vetenskapstroende och andra som tror och hoppas – 8 livsaspekter och möjligheter att ta vara på livet, med förord av Cecilia Melder. Boken handlar om existentiell hälsa, de 8 livsaspekterna och hur man genom gruppsamtal och individuella samtal kan stärka den existentiella hälsan. Den innehåller inspiration kring exempelvis förhållningssätt, metoder och modeller. Boken kan ses som en inspiration för den som arbetar med existentiell hälsa och existentiella samtal.
Boken Soulfulness för vetenskapstroende och andra som tror och hoppas kan beställas på Västerås stifts webshop, via tfn 021-17 85 00 eller via mejl till vasteras.stift@svenskakyrkan.se. Samtalskort och samtalsledarutbildningar beställs hos Studieförbundet Vuxenskolan, tfn 021-12 80 85 (mån-tors).

Teckenspråkstolkad version hittar du här


Diakonicentrum i Norrköping – livsmod till unga

Vi möter Viktoria Witt, diakon och verksamhetschef på Diakonicentrum i Norrköping, som är en mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar och unga vuxna. Tack vare verksamheten på Diakonicentrum har många unga människor fått hjälp att hitta livsmod. I filmen möter vi också Amelia Hawborn, en av de ungdomar som fått stöd på Diakonicentrum. Hon berättar om hur samtalskontakten med Viktoria hjälpte henne att sluta med droger och självskadebeteende och hitta livsglädje och mening med livet.

Teckenspråkstolkad version hittar du här