Här följer förslag på sånger och psalmer som berör livsmod, livslust och framtidstro som kan användas i gudstjänster och samlingar.