Förslag på olika metoder och upplägg för samtal om livsmod.

Varje år träffas miljontals människor i Sverige för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. All nedanstående material kan användas i en studiecirkel. En studiecirkel är en grupp där alla deltagare lär sig något tillsammans. Ni kan träffas digitalt eller fysiskt, det spelar ingen roll. Det kan handla om livsfrågor, musik, existentiell hälsa, hantverk eller något helt annat. Syftet med en studiecirkel är att varje medlem i gruppen ska utvecklas. På detta sätt har människor träffats – och fortsätter träffas – för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och ofta för att påverka och förändra förhållanden i samhället.


Leva med ovisshet – Digitalt studiematerial  
Leva med ovisshet är en bok skriven av Kerstin Enlund och Lisbeth Gustafsson, med tillhörande digitalt studiematerial framtaget av Studieförbundet Bilda. Existentiell hälsa handlar om vår motståndskraft i livets prövningar och svårigheter. I boken med tillhörande studiematerial möter vi öppenhjärtiga livsberättelser utifrån de åtta byggstenarna i existentiell hälsa; hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro. 
LÄS MER: https://www.bilda.nu/material-och-metoder/levamedovisshet 


Roder – livsbearbetande kurssamtal och gemenskap med olika tema  
Kort föredrag, avslappning, egen eftertanke med stöd av reflektionshäfte, samtal i mindre grupper, avslutning med beslut för det egna livet och så till sist Sinnesrobönen. Sju tema finns för lika många kvällar: Min riktning i livet, mina hämmande rädslor, min förmåga att försonas med det som varit, min känsla av att duga, min djupaste längtan, mina förväntningar på kärlek och gemenskap och mina mål i livet. Allt med fokus på barmhärtighet mot sig själv!
Denna kurs, som genomförts i en kyrka under flera år, finns nu som pilotprojekt inom Equmeniakyrkans församlingar i Region Stockholm.
MER INFO: Kontaktperson är Bertil Forsberg, bertilforsberg.bromma@gmail.com 


Ledarskap för mänsklig hållbarhet 
Boken ger läsaren bakgrund och guide till begreppet existentiell hälsa och ledarskap, bland annat i intervjuer med Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, Peter Strang, professor vid Karolinska Institutet och Cecilia Melder, religionspsykolog med inriktning på existentiell hälsa. Boken är slut på lager, men går att ladda ner som PDF nedan. 
LÄS MER: https://www.bilda.nu/material-och-metoder/ledarskap-for-mansklig-hallbarhet


Det kreativa uttrycket som kraftkälla 
Kunskapsmaterialet Det kreativa uttrycket som kraftkälla vänder sig till ledare inom kreativ verksamhet. Fokus är på skapandets terapeutiska potential för välmående och på hur man som ledare kan bemöta psykisk ohälsa. 
LÄS MER: https://www.bilda.nu/projekt-och-initiativ/det-kreativa-uttrycket-som-kraftkalla  


Livet och hälsan 
Livet och hälsan är en kurs där deltagarna får möjlighet att reflektera kring tankar om livet och vad som ger inre styrka och känsla av sammanhang. 
Kursen tar upp åtta olika begrepp som tillsammans beskriver hälsodimensionen existentiell hälsa som helhet, hoppfullhet, tro, förundran och harmoni. Frågeställningarna kan vara: Vad betyder hopp? Hur kan man känna det och uttrycka det? Behöver jag känna hopp? Kursen ger en möjlighet att fråga och pröva och jämföra olika sätt att möta existentiella behov. 
LÄS MER: https://www.bilda.nu/material-och-metoder/livet-och-halsan


Vara nere ledarutbildning  
Det här är en utbildning för alla som leder unga. Som ledare är du en trygg person i många ungas liv. När någon är nere kan en uppmärksam ledare vara mycket värdefull. Men hur kan du möta någon när du varken är psykolog eller läkare utan ”bara en annan människa”? Vad innebär egentligen begreppet ”psykisk ohälsa”? Vad ska du som ledare göra, och vad kan du göra? Vad har du för ansvar?  
Den här utbildningen svarar på dessa frågor och ger dig praktisk övning för att du 
ska känna dig tryggare i att hantera situationer som kan upplevas svåra. Den är framtagen av Mind och Studieförbundet Bilda, tillsammans med ungdomsledare och experter. 
LÄS MER: https://varanere.se/ledarutbildning/


Det finns hopp – för psykisk hälsa 
Det är ett kompendium med avsnitt som handlar om psykisk ohälsa, stress och ångest. Självskadebeteende, ätstörningar, självmordstankar och självmord. Sexuell destruktivitet och pornografi. Fler sätt som psykisk ohälsa kan ta sig uttryck (Nytt 2021).
LÄS MER: www.pingst.se/detfinnshopp


Studieguide till 12 steg för hopplösa 
Studieförbundet Bilda har tagit fram en handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa – Livsförändring på djupet. Detta är ett inspirationshäfte för personlig utveckling som tolkar andemeningen i de 12 stegen och vänder sig till alla människor oavsett livsproblematik.
LÄS MER: https://www.bilda.nu/material-och-metoder/studieguide-till-12-steg-for-hopplosa


Brobyggepodden  
I samtalen i Brobyggepodden utgår de från att mänskligheten befinner sig i en existentiell kris och att vi som individer och samhälle behöver förhålla oss till det. Det samhälle vi är en del av är präglat av ett långt gånget fossilbränsleberoende, något som vi nu allt mer ser konsekvenserna av. Hela planeten, biosfären, har drabbats av detta. En podcast om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid, med Per Westblom och Lena Bergström.  
LÄS MER: https://brobygge.se/blogg-podd/


Lärande i rörelse 
När vi använder metoden Lärande i rörelse möts vi först för en inledande introduktion som kan variera beroende på vandringens uppgift. Därefter vandrar vi enskilt eller i par, där så många som möjligt får prata med varandra. Där ges också möjlighet för enskild reflektion. Under passet gör vi gemensamma reflektioner och summeringar där vi dokumenterar vad som skett. 
LÄS MER: https://www.sensus.se/ledare/studiematerial/larande-i-rorelse/ 


Livsberättelsegrupper 
Livsberättargrupper är samtalsgrupper för äldre som syftar till att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Livet är värt att dela. Sveriges Stadsmissioner har prövat, utvecklat och utvärderat ett upplägg för samtalsgrupper för årsrika i syfte att bidra till en social gemenskap och i förlängningen stärkt existentiell och psykisk hälsa. 
 Under strukturerade former ser deltagarna tillbaka på livet och delar erfarenheter och berättelser. De ser också på sin nuvarande situation och blickar framåt.
LÄS MER: https://www.sensus.se/ledare/studiematerial/livsberattargrupper/


Samtal fortsätter – en metod för att fånga upp känslor och tankar efter gemensam upplevelse
Metoden bygger på att alla i gruppen delar med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter. Var och en får möjlighet att tala utan att bli avbruten och att lyssna utan att avkrävas en reflektion över den andres berättelse. 
LÄS MER: https://www.sensus.se/ledare/studiematerial/samtal-fortsatter/