Här nedan finns artiklar och litteraturtips kopplat till livsmod.

Artiklar

Samtalsgrupper för vårdtagare
Om samtalsgrupper för vårdtagare som gett goda resultat! Dessa var så positiva att samtalsgrupper nu erbjuds samtliga anställda vid sjukhuset och i primärvården.
LÄS HÄR: https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/existentiell-halsa-i-fokus-pa-lanssjukhuset-i-jonkoping 

Den ofrivilliga eremiten
En artikel från Sändaren om att tvingas till isolering på grund av corona och bibehålla sitt livsmod.
LÄS HÄR: https://www.sandaren.se/kultur-teologi/den-ofrivilliga-eremiten 

”Kan vi tala om trötthetsskulden?”
Alla har längtat så. Och ingen klagar, så klart. Trofastheten är stor. Just därför måste jag lyfta frågan om den stora utmattning som finns i många kyrkor efter pandemin: LÄS HÄR: https://www.dagen.se/debatt/2021/08/13/kan-vi-tala-om-trotthetsskulden/ 


Litteraturtips

En väg till livsmod och tillit: Möt kristen tro med Frälsarkransen, E Cronsioe, T Ericsson, Verbum 2007. 
Författarna vill visa på en tro som bejakar livet utan att förneka dess mörka sidor – en tro som inte främst handlar om trygghet, men om mod att möta varje ny och okänd dag med förtröstan. 
En väg till livsmod och tillit vänder sig till dig som söker efter en andlighet som fungerar i vardagen. 
 
Gudstro – existentiella och intellektuella perspektiv, E. Blennerberger, C. Bråkenhielm, A. Jeffner, Verbum 2018.
Boken behandlar en teologisk kärnfråga: gudstrons existentiella relevans och intellektuella trovärdighet i vår tid. Det är en bok för alla som söker teologisk bildning och vill orientera sig i frågan om hur Guds existens berör våra liv – för att förstå andra och för att göra egna val. 

Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa, L. Gustafsson, K. Enlund, Libris 2021
Existentiell hälsa handlar om vår motståndskraft i livets prövningar och svårigheter. Vi behöver nycklar till livskunskap och vishet för att bära lidande och se nya möjligheter. Idag vet vi att vårt sätt att tänka om livet påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Vi kan vara sjuka men ändå må ganska bra. Vi kan vara friska men ändå må dåligt.  Boken är en inbjudan till personliga samtal om existentiell hälsas viktigaste byggstenar: Inre frid och harmoni, hopp, andlig styrka, helhet, tillit, förundran, mening med livet och personlig tro. 

Livshjälp i en orolig tid – själavård i forskning och beprövad erfarenhet, MarieAnne Ekedahl (red) Libris, 2020
Boken är skriven i skuggan av covid-19 pandemin och bottnar i såväl forskning som beprövad erfarenhet. Här medverkar ett antal av Sveriges mest erfarna själavårdare tillsammans med forskare som studerat själavård och andlig vägledning vetenskapligt. 

Må din väg gå dig till mötes/ att finna sin väg till livsmod och livsrikedom, Agnete Kinman, Artos Norman förlag 2021
Det är om livsmod boken berättar. Livsmod är kraft att orka i vardagen och i motgången, att upptäcka att det finns verktyg för glädje också när livet känns tungt. Livsmod är att försöka bibehålla sinnets frihet och ett hopp i livets olika skiftningar. 

Om tröst: hopp och livsmod, Olle Carlsson, The Book Affair 2021
Kan man trösta sig själv? Hur gör man för att trösta andra? Var finner man hopp och livsmod när livet inte blir som man tänkt sig? I sin nya inspirationsbok för hopp och livsmod skriver Olle Carlsson om första hjälpen till tröst för dig själv och andra.  

Andas med Gud – 88 andliga övningar för alla åldrar, Ulrika Ernvik, Argument 2018
En del övningar i boken levandegör bibelordet, och andra övningar hjälper oss att se Gud i olika skeden och händelser i livet. De andliga övningarna är en inbjudan till barn, tonåringar och vuxna – i enskildhet, i familjen, i grupper och i gudstjänster – att andas med Gud.

Leva eller överleva – om konsten att släppa taget, Robert Eriksson, Libris 2021
Robert Eriksson är pastor och föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg. Han skriver en bok som handlar om att vår tids prestations- och konsumtionskultur får oss att tro att vi måste ta kommando över livet. Boken lyfter upp att den djupa glädjen i livet kommer när vi vågar släppa taget om allt det som vi ändå inte kan kontrollera och överlämnar livet till Gud. Det behöver vi inte vänta med. Det kan vi göra redan nu. Om vi lär oss konsten att släppa taget, går vi från att överleva till att leva livet fullt ut.

Skatter i lerkärl – berättelser för existentiella samtal, Daniel Hafner, Argument 2021
Korta berättelser ur livet och viktiga frågeställningar att samtala om. Berättelserna i boken visar gång på gång hur kraften fullkomnas i svaghet. Daniel Hafner förmedlar en insikt som vår tid behöver 

Livsmod – om teologi, barn och unga, Svenska kyrkan 
https://webbshop.svenskakyrkan.se/livsmod-om-teologi-barn-och-unga-ny-version-2015 
Svenska kyrkans material om livsmod för barn och unga. Den är slut för inköp men går att ladda ner som pdf.

Otålig i hoppet, Antje Jackelén, Verbum 2020
I boken behandlar ärkebiskop Antje Jackelén dessa frågor på ett engagerande och fördjupande sätt. Syftet är att stärka lusten till teologiskt tänkande och glädjen i det teologiska samtalet. En synnerligen aktuell och hoppingivande bok för alla med ett filosofiskt, teologiskt och existentiellt intresse. 

Livsmodets väg, M. Malmgren, M. Iron Holm m fl,  Arcus förlag 2019
Detta är en överlevnadshandbok. Någon gång i livet kan du behöva en sådan. Någon gång ställs varje människa inför frågan: Hur ska jag orka leva? Det finns många saker som kan få oss att hamna där, att tappa livsmodet – det kan bero på många saker och ta sig olika uttryck.  

Hållbar vandring med Frälsarkransen, Magnus Myrberg. Pär Friberg, Verbum 2021 
Hållbar vandring med Frälsarkransen är tänkt som ett stöd för rörelsen mellan inre och yttre liv. En resurs för övning i att leva mer hållbart med hjälp av Frälsarkransen.  
Boken kan användas vid pilgrimsvandring men också för läsning, i samtal eller under andakt i andra sammanhang. Det går att använda hela boken eller välja delar som det passar, till exempel med fokus på enstaka pärlor i Frälsarkransen.  

Modet att ingenting göra, Lars Björklund, Libris förlag 2003
När orden inte räcker till. Vad är tröst när ingen tröst finns att ge?
Människor i utsatta och svåra situationer frågar oftast inte efter svar. De frågar efter närvaro, och det är bekräftelsen man minns. Det handlar faktiskt om att ingenting göra.

Det som ger hoppet liv, av Lars Björklund, Libris förlag 2018
Kan ge livsmod och nya tankar till dig som går igenom en svår livspassage, men också till dig som i ditt arbete möter människor i sjukdom och svåra livssituationer.