Här finns fem tips på vad församlingen kan göra samt en rad intressanta länkar.

1. Hitta-nya-vännerkväll

I Gustav Adolfs församling i Borås finns detta koncept där man går ut i tidning, affisch och sociala medier för att nå ut. Kvällen består av att man kommer till församlingshemmet, får lite chips och dricka medan man minglar i entrén och därefter går alla in och sätter sig i en ring i stora salen. Där genomförs en presentationsrunda. Därefter delas deltagarna in i team – ”vilka vill göra tacos? Vilka vill duka? Vilka vill hacka grönsaker?” och sedan lagar man maten och gör fint i församlingshemmet tillsammans. Därefter äter man förrätt – byter platser – sedan efterrätt. Alla sitter vid långbord med dukar och tända ljus. Under kvällen får man information om andra grupper och annan verksamhet som finns i kyrkan. Kyrkan samlar även ihop en SMS-lista för dem som är intresserade av riktade utskick med inbjudan om kommande ”vänner-kväll”!


2. Bjud in föreningar och grupper

Bjud in psykiatrins rehabgrupp på studiebesök i kyrkan, samt andra föreningar och grupper som exempelvis RSMH, PRO. Bjud på fika och efterfråga önskemål om verksamhet och berätta vad som finns i församlingen. Det är också en möjlighet att fånga upp personers gåvor och kunskaper, genom ideellt arbete. ”Vad har ni för styrkor? Vad skulle ni vilja göra och utveckla?” Exempelvis kan man starta en ”Promenadgrupp” med hundar för de som vill sprida affischerna på sina promenader.


3. ”Vi-minns”-träff

I Tillinge-södra åsunda och Sparrsätra-Breds församlingar i Enköpings pastorat har man arbetat med denna träff i många år som är särskild avsedd för den äldre gruppen i församlingen. Ett liknande upplägg kan även användas på äldreboenden. Inbjud genom predikotur/annons samt personliga inbjudningar personer som kan tänkas vara intresserade. Centralt är att bygga upp en god gemenskap på lång sikt och en gruppkänsla som bär även när ledaren byts ut. Gruppen möts en gång per månad under 1,5-2 timmar och samtalar utifrån ett bild- och textmaterial som anknyter till äldre tider på olika sätt. Ledaren förbereder detta underlag inför varje träff och delar ut under samtalet. Studiematerial hjälper deltagarna att dela minnen och hågkomster från sina liv genom att fokusera på ett särskilt tema varje gång. Träffarna börjar med fika innan de övergår till samtal kring temat. Samtalet sker både med de närmaste bordsgrannarna och i storgrupp. Ledaren har som viktig och ibland ganska utmanande uppgift att hålla tråden i samtalet och fånga upp frågor i storgrupp.


4. Kyrkans bänk

”Kyrkans bänk” som finns till exempel i köpcentrumet i Allum är en idé för människor som vill finna någon att samtala med.
LÄS MER: https://www.svenskakyrkan.se/partille/kyrkans-bank-pa-allum


5. Volontärarbete

Fler och fler församlingar bygger nu upp ett organiserat volontärarbete. Metoderna är lite olika. Gustaf Vasa församling i Stockholm samarbetar med Volontärbyrån för rekrytering av volontärer.
Tips som nämns i filmen ”Volontärarbetet i Gustav Vasa församling”:

  • Det är viktigt att först träffa volontären. Berätta om uppdraget och avgöra lämpligheten för uppdraget. När vi får meddelande från Volontärbyrån att det finns intresserade volontärer är det viktigt att de ganska snart får en återkoppling, och att man bokar in en träffa för ett första möte.
  • Att inventera behov på vårdinrättningar eller hos enskilda människor är en förutsättning för att sedan koppla ihop volontär och mottagare på ett så bra sätt som möjligt.
  • Det är viktigt att man som ansvarig finns med, när volontären skall träffa sin uppdragsgivare och mottagare av volontärtjänsten, exempelvis på ett vård- och omsorgsboende. Uppmuntra volontären att byta telefonnummer med berörd avdelning och den som skall besökas.
  • Vi erbjuder alla volontärer handledning, minst en gång per termin. Till vår hjälp har vi en professionell handledare som också är terapeut.
  • Alla volontärer får skriva under en överenskommelse. I den framgår att man är försäkrad genom församlingen när man är ute på sitt volontäruppdrag. Att man ger ett löfte om tystnadsplikt, och inte för vidare uppgifter om den man träffar.
  • Här finns också uppgifter om vem man kontaktar vid ev. sjukdom/eller frånvaro från sitt uppdrag, eller om man vill avsluta sitt uppdrag som volontär.
  • Vi har också varje vår en fest för våra volontärer. Det är viktigt att uppmuntra och tacka alla dem som ger av sin tid och engagemang genom att vara volontärer i olika uppdrag inom vår församling.
  • Som volontärsamordnare har jag ett stort stöd av en referensgrupp. Här kan jag bolla tankar och idéer.