Corona-virusets spridning över världen och Sverige gör att äldre riskerar att isoleras i än större utsträckning än vanligt. Här ger vi sex tips om hur församlingar och kyrkor kan göra en extra insats. Nu är det viktigare än någonsin att vi ställer upp för varandra.

Det finns mycket som vi kan göra för att ta hand om och visa hänsyn till våra medmänniskor som lever i ensamhet:

1. Kontakt

Hör efter i församlingen vilka som sitter isolerade och gör sedan en telefonlista där församlingsmedlemmar hjälps åt att ta en regelbunden kontakt. Inget ljud är så vackert som telefonsignalen hemma hos en människa som känner sig ensam. Det kan också finnas behov av att handla mat eller hämta ut medicin.

2. Gudstjänst

Stötta de äldre med tekniken så att de kan se om er kyrka livesänder sin gudstjänst. Annars finns både SVT och SR som sänder gudstjänster varje söndag. På så sätt kan alla känna delaktighet hemifrån.

3. Digital teknik

Kyrkor och församlingar behöver ha en nedskriven strategi att regelbundet uppdatera och vidareutveckla informationen på nätet (hemsidor, egna Facebook sidor, You-tube kanaler, poddar etc.) om vad som är på gång och hur man kan delta i församlingens gudstjänstliv via digitala kanaler. Det har nog aldrig varit så viktigt att finnas på nätet som nu.

4. Besök utomhus

Många kyrkor har organiserade besöksgrupper. Istället för traditionella besök på äldreboenden eller i hemmet kan besöksgruppen vistas utanför balkongen eller fönstret. Kanske till och med sjunga en sång tillsammans. Eller ta en promenad utomhus tillsammans …
Låt kreativiteten leva utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

5. Studiecirkel

Kontakta ett studieförbund för en digital studiecirkel. En studiecirkel behöver minimalt tre deltagare och främst fem ingredienser:
1. ett ämne, 2. en studieplan, 3. en mötestid, 4. en plats/eller digitalt, 5. ledare och deltagare.
Bara fantasin sätter gränser!

6. Andakter från Sjukhuskyrkan

I tider av oro och ovisshet har Sjukhuskyrkan Sahlgrenska i Göteborg spelat in ett antal andakter. Lyssna här: https://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/tio-andakter-fran-sjukhuskyrkan/