Fyra artiklar om ensamhet.

Röda korsets väntjänst som bryter ensamhet

När arbetslivet har tagit slut, barnen är upptagna av jobb och småbarn, vännerna har på olika sätt försvunnit och orken tryter, kan känslan av ensamhet helt ta över en gammal människas liv. Man känner sig inte behövd eller saknad. I huset är det tyst. Ingen ringer, ingen knackar på dörren. Tv:n får fungera som sällskap. Till råga på allt kanske livspartnern har dött och ensamheten blir ännu tydligare.
Det är då Röda korsets Väntjänst kan fylla en stor funktion.

LÄS MER:
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/vantjanst-som-bryter-ensamheten/


Storbritannien har en ensamhetsminister

Storbritannien har utsett en minister med ansvarsområde att bekämpa ensamhet. Enligt en studie från brittiska Röda Korset lider över nio miljoner personer i Storbritannien av ensamhet. Fler än hälften av de som svarat på hjälporganisationens enkät i fjol är oroliga för att inte ha något stöd om de skulle hamna i svårigheter i livet. Bristen på social samvaro får allvarliga konsekvenser för britternas hälsa.

LÄS MER:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RR4Apa/storbritannien-har-en-ensamhetsminister-en-epidemihttps


Ensamhet – vår tids folksjukdom

Bengt Wahlström svensk civilekonom, omvärldsanalytiker och författare med framtidsfrågor som specialitet skriver att ensamhet börjar alltmer uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Att känna sig ensam, trots många vänner i sociala medier och rika tillfällen till umgänge, kan vara lika farligt för hälsan som rökning. Ensamhet är svår att definiera i tabeller och statistik, eftersom den även kan vara självvald och oproblematisk. En definition som brukar användas av forskare är ”upplevd social isolering, och en känsla av att inte ha de sociala kontakter man önskar att man hade”. Debatten om denna ofrivilliga ensamhet i samhället har pågått ett tag, men det är en kluven bild som växer fram. Å ena sidan pekar siffror från Eurostat och World Happiness Index, entydigt på att Finland är det lyckligaste landet i världen, men å andra sidan uppger cirka var tionde i detta lyckliga land att man känner sig ensam, vilket motsvarar ungefär 400 000 personer.

LÄS MER:
https://www.hbl.fi/artikel/ensamhet-var-tids-folksjukdom/


Ensamhet är ett allvarligt folkhälsoproblem

Läkare och politiker i den rikare delen av världen oroas alltmer av ensamhet som fenomen. Kampanjer för att reducera den har lanserats i Storbritannien, Danmark och Australien. I Japan har regeringen kartlagt ”hikikomori” eller “människor som stänger in sig i sina hem”. Vivek Mirthy, en före detta chefskirurg i USA, kallade ensamhet en epidemi och liknande dess hälsopåverkan med övervikt eller att röka 15 cigaretter per dag. I januari 2019 utnämnde den tidigare premiärministern Theresa May en minister för ensamhet (text på engelska).

LÄS MER: https://www.economist.com/international/2018/09/01/loneliness-is-a-serious-public-health-problem