Handledarmaterial: Medarbetare – Församlingens uppgift och ansvar

Detta är en handledning för dig som arrangerar en medarbetarsamling om psykisk ohälsa och församlingens uppgift och ansvar. Förtroendevalda och ideella medarbetare kan med fördel inbjudas, det beror på målsättningen. Är det en breda grupp kan behöver ni ett par timmar. Är träffen en medarbetarsamling där man vill gå djupare in på arbetssätt och yrkesroller kan ni behöva ytterligare minst en timme.

En variant är att gå igenom materialet vid två träffar. Då kan ni unna er mer samtalstid.

Du som ansvarar för samlingen behöver räkna ut hur mycket tid som ni får för samtalen och tala om inför varje filmsamtal hur lång tid gruppen har på sig.

Upplägget baserar sig på några av filmerna som ligger i verktygslådan på webben, på SKR:s hemsida och Diakonins månad 2016.

Förberedelse


Lokal

Om det är möjligt, välj en lokal där deltagarna kan sitta vid mindre bord, omkring fem personer vid varje bord. Bjud gärna på kaffe/te och något att tugga på. Förtäringen måste förstås förberedas.

Teknik
För att alla ska kunna se bra behöver ni en projektor eller stor skärm. Titta själv i förväg på filmerna i den lokal ni ska vara i, med den teknik du ska använda. Tänk på att ljusförhållandena kan vara olika dagtid och kvällstid och därmed påverka hur filmerna syns.

Samtalsfrågor
Kopiera upp ett antal ”kort” med samtalsfrågor på. Dessa samtalsfrågor tjänar att sätta fart på samtalet om filmerna och hålla fokus. Om deltagarna finner andra frågor mer angelägna så kommer de förstås att prata om dessa, men de ska förstås hålla sig till ämnet för samlingen. Samtalsfrågorna hittar du sist i denna handledning.

Varje bord ska också ha några tomma pappersark för att skriva ner det som kommer upp i samtalet och det lämnas in till ansvarig ledare.

Samlingen

Du hälsar förstås välkommen och bjuder deltagarna att ta för sig av fikat och fördela sig vid borden.

Om inte alla känner varandra väl är det bra att deltagarna vid borden presenterar sig för varandra.

Berätta sedan att ni kommer att titta på fyra filmer som ur olika perspektiv handlar om psykisk ohälsa och församlingens uppgift och ansvar. Filmerna tar bara några minuter vardera, och efter varje film blir det samtal vid borden. Till ledning för samtalen får ni några förslag på frågor som är samma för varje film. Det ligger också tomma blad på borden där ni kan skriva ner sådant som ni tycker att ni vill dela med er av till övriga i församlingens arbetslag (anställda eller ideella) eller förtroendevalda. Be grupperna att utse en person vid varje bord som ser till att alla som vill får komma till tals, en annan som bevakar att samtalet håller sig till ämnet och en tredje som antecknar det som gruppen vill lämna ifrån sig av tankar och idéer.

Första filmen
Titta på intervjun med Britt-Marie Lundgren-Ståhl där hon berättar om sin erfarenhet av att vara mamma till barn med bipolär sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det här är den längsta av filmerna och den sätter oss rätt in i den verklighet som många i församlingen kämpar med.

Samtala vid borden utifrån samtalskortet.

Andra filmen
Titta på intervjun med Sveriges Kristna Råds ordförande Karin Wiborn där hon pratar om kyrkornas ansvar och ledarroll, där hon motiverar till ökad kunskap om psykisk hälsa och ohälsa.

Samtala vid borden utifrån samtalskortet.

Tredje filmen
Titta på den första intervjun med Ullakarin Nyberg. Ullakarin Nyberg nyanserar begreppet psykisk ohälsa och ger några konkreta råd utifrån sin kunskap och erfarenhet som psykiater.

Samtala vid borden utifrån samtalskortet.

Fjärde filmen
Titta på den intervjun med diakonen Irja Forsman som berättar om vikten av rätt bemötande och talar om den stödjande uppgiften som är allas ansvar.

Samtala vid borden utifrån samtalskortet.

Avslutning
Be grupperna att lämna ifrån sig sina anteckningar.
Gör en kort avslutande runda där alla som vill får säga ett, högst två ord, som sammanfattar samlingen.
(I det fall ni har mer tid till förfogande kan du förstås vara mer generös med taltiden, men troligen kommer du att behöva påminna: ”Högst två ord!”)

Förslag på samtalsmetod

För att alla som vill ska komma till tals föreslås ”rundan” som samtalsmetod. Det betyder att ordet går laget runt. Den som har ordet får säga sitt utan att det kommenteras. När alla har fått komma till tals kan ett fritt samtal ta vid. Viktigt att gruppen håller sig till ämnet!

Gruppen ska snabbt utse tre roller ibland sig:
 – En tidspolis med ansvar att bevaka att alla får komma till tals, att ordet går vidare.
 – En fokusbevakare som signalerar om samtalet drar iväg och hamnar utanför ämnet.
 – En sekreterare som antecknar det som gruppen vill lämna ifrån sig.

Förslag på frågor till samtalskorten

1. Vad berörde dig starkast i filmerna/podden?
2. Gav filmerna/podden dig någon ny insikt eller tanke?
3. Vilka utmaningar ser du för dig själv och/eller vår församling?


Av
Kerstin Selén, Sensus studieförbund