I församlingarna eller i det sociala arbetet möter medarbetare fler och fler äldre som inte mår bra. Medarbetare i kyrkan bör ha baskunskaper om hur man bemöter äldre med psykisk ohälsa.

En allt större del av befolkningen blir allt äldre och många lever till riktigt hög ålder. De äldre är ingen homogen grupp, utan det är lika stor variation bland dem som hos befolkningen i övrigt.

Själva åldrandet i sig utgör en förhöjd risk att drabbas av depression genom biologiska, sociala och psykologiska orsaker. Äldre med psykisk ohälsa hamnar ofta mellan äldreomsorg och psykiatri, och kan därför ha svårt att få den hjälp de behöver.

Nedan finns information om bemötande av äldre med psykisk ohälsa.

Länkar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):

”Varför ska man arbeta med äldres psykiska ohälsa?”
https://www.youtube.com/watch?v=t9vU34JwDNo

”Vad är första hjälpen?” Om första hjälpen till psykisk hälsa för äldre
https://www.youtube.com/watch?v=E4k77tZoKqE

En situation där första hjälpen används – Ture
https://www.youtube.com/watch?v=wV6FVXp9obE

En situation där första hjälpen används – Barbro
https://www.youtube.com/watch?v=051TgLhaTlw

Information om utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa
https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd
http://spes.se/