Psykisk ohälsa är ingen naturlig del av åldrandet, men vanligt hos äldre personer och depression är en av de vanligaste folksjukdomarna bland äldre.

Idag lider cirka var femte äldre person av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är ofta dold, både för den äldre personen själv och de som står nära. Ibland kan det också vara svårt att veta var gränsen går för att en naturlig reaktion, som exempelvis sorg, övergår till depression.

Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns, men depression är vanligare bland äldre än bland yngre. Den största andelen självmord sker exempelvis bland de äldsta männen. Trots detta saknas det viktiga insatser från sjukvården, till exempel saknar hälften av Sveriges län en äldrepsykiatrisk specialistverksamhet. Det pågår dock ett utvecklingsarbete runt om i landet, bland annat en satsning på utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Kyrkans kontaktyta med äldre kan vara ett viktigt och värdefullt komplement till offentligt stöd och behandling, för både enskilda och grupper av äldre. Kyrkans verksamheter kan bidra till att både förebygga psykisk ohälsa, uppmärksamma och bemöta äldre med psykisk ohälsa samt hänvisa vidare till annan professionell hjälp när så behövs. För detta behövs kunskap inom området, vilket vi vill bidra till genom årets tema för Diakonins månad.

Filmer

Susanne Rolfner Suvanto om psykisk ohälsa bland äldre:

Hjärnkollambassadörer om psykisk ohälsa hos äldre:

Länkar

Kunskapsguiden – Flikarna ”Psykisk ohälsa” och ”Äldre”
http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx

Kunskapsguiden – Webbutbildning i grundläggande psykiatri, PSYK-E bas
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Webb-utbildningar/Sidor/PSYK-E-bas-webbutbildning-i-grundlaggande-psykiatri.aspx

Sveriges kommuner och landsting (SKL) – Äldres psykiska hälsa
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/aldrepsykiskhalsa.1167.html

Sveriges kommuner och landsting (SKL) – Även äldre har ont i själen
https://www.youtube.com/watch?v=kVUHFtpWAVQ

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa / Riksförbundet Hjärnkoll
http://www.nsph.se/hjarnkoll/seniorambassadorer/