När vi inom kyrkan möter äldre med psykisk ohälsa kan det vara bra att ha grundläggande kunskaper om hur den psykiska ohälsan kan yttra sig och vilka psykiatriska diagnoser äldre kan ha. Genom att känna till vilka signaler vi bör vara uppmärksamma på kan vi vara till bättre hjälp. Vårt bemötande av äldre med psykisk ohälsa påverkar hur vi kan bli dem till stöd och hjälp, eller vägleda dem vidare till hjälp på annat håll.

Vem möter en äldrepsykiatriker? Hur yttrar sig depression och ångest? Vad kan man göra mot besvären? Hur kan hjälp se ut?

I filmen får du svar på dessa frågor av AnnSofi Signér.

Läs mer

Om depression
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Depression/Sidor/default.aspx

Om ångest
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/angest/Sidor/default.aspx

Om demens
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Alzheimerssjukdom/Sidor/default.aspx http://www.alzheimersverige.se/ http://www.demensforbundet.se/ http://www.demenscentrum.se/