Vi undrar hur äldreministern ser på förutsättningarna för psykisk hälsa i åldrandet, vilka åtgärder regeringen vidtar för förebyggande av psykisk ohälsa och hur hon ser på kyrkans roll för äldre. Filmen ger svar!

Filmen spelades in när Lena Hallengren var Äldreminister, idag är hon Socialminister.