När en person har psykisk ohälsa är det kanske inte bara personen själv som känner av det. Även personer runtomkring kan påverkas och bli involverade. Som anhörig räknas den som på något sätt ger stöd till den som behöver.

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa bär ofta en stor börda och tyngs av ansvar. Som medarbetare i församling kan du möta dessa anhöriga. Det är då bra att veta hur du kan stödja dem. Samtal och andra kyrkliga sammanhang kan fungera som stöd, avlastning och uppmuntran i anhörigskapet. En anhörig kan också rådas att vända sig till kommunen. Enligt Socialtjänstlagen har en anhörig rätt att få stöd om den vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller har funktionshinder.

Titta gärna på filmen med Hjärnkollsambassadörer som finns under rubriken Om psykisk ohälsa. Filmen ger också några perspektiv på att vara anhörig.

Länkar

Stöd från kommunen
https://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
http://www.anhoriga.se/

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
http://www.nsph.se/projekt/anhorigprojektet/