Temat för Diakonins månad 2018 och 2019 är Äldres psykiska ohälsa.

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och utlösas av många olika faktorer. Materialet för diakonins månad vill ge kunskap och inspiration för kyrkornas arbete bland äldre, med fokus på äldres psykiska ohälsa. Vi hoppas att temat om äldres psykiska ohälsa ska spridas runtom i landet genom lokalt och regionalt anordnade inspirationsdagar. Studieförbunden Sensus och Bilda ställer gärna upp och medverkar i planering och genomförande av inspirationstillfällen.